Tips & råd

Räntorna har varit låga under flera år men redan till sommaren beräknas reporäntan höjas. Då blir det ofrånkomligt att det kommer bli dyrare att ha lån. Men du kan faktiskt förbereda dig för att kunna tackla höjningarna på bästa sätt. Här är fem tips som ska hjälpa dig inför räntehöjningarna.

1. Betala av dyra skulder först

Kortkrediter och blancolån är lån utan säkerhet och har därför ofta väldigt hög ränta. Betala därför av dem först. Genom att göra det får du lättare att klara av räntehöjningarna på dina andra lån.

2. Slå ihop smålånen

Kan du inte lösa dina kortkrediter och dyra smålån kan ett alternativ vara att slå ihop smålånen. På så sätt har du bara ett lån att förhålla dig till vilket i sig är smidigare men du borde även kunna få ned räntekostnaderna. På så vis får du mer pengar över och kan amortera mer.

Tips! Om du har ett bolån kan du öka det för att lösa dina dyra krediter. Bolånet har ofta den lägsta räntan.

3. Amortera bolånet

Om du äger en bostad och den är belånad till mer än 70 procent av värdet måste du amortera 2 procent av skulden årligen förutsatt att lånet togs efter den 1 juni 2016. Om du försöker minska lånet till under 70 procent kommer även amorteringskravet sjunka till 1 procent. På så sätt kan du själv bestämma om och när du vill betala mer. Genom att få ned amorteringskravet kommer det även bli lättare för dig att klara räntehöjningarna.

4. Förhandla boräntan

Försök förhandla ned bolåneräntan. Genom att jämföra bankernas listräntor med de förhandlade räntorna går det att se att det helt klart finns utrymme till förhandling. Kontakta därför flera banker för att se vad de kan erbjuda dig.

5. Välj bunden ränta

Det är idag svårt att veta om det kommer löna sig att binda bolåneräntan. En bunden bolåneränta innebär generellt högre räntekostnader än rörlig ränta. Däremot kan det löna sig i framtiden om räntan stiger mycket. Det gäller helt enkelt att ha is i magen och pricka rätt. Riksbanken kommer troligtvis börja höja reporäntan i mitten av året.