Ung man och kvinna som går på visning av bostadFler hushåll tror att bostadspriserna kommer att ligga kvar på samma nivå. Foto: Photographee.eu/Shutterstock.com

Bolån

Riksbankens beslut om en höjning av reporäntan i december har fått en något dämpad effekt. Allt fler hushåll tror på en lugnare prisutveckling på bostadsmarknaden och fler tror på en stigande reporänta, skriver SvD Näringsliv.

Allt fler hushåll tror inte att bostadspriserna kommer att stiga. Enligt den månatliga boprisindikatorn från SEB är hushållens förväntningar att bostadspriserna kommer att ligga kvar på samma nivå som föregående månad. Därmed står index kvar på nivå 43.

Dubbelt så många tror på stillastående bostadspriser

Andelen hushåll som inte tror på stigande bostadspriser har ökat med nästan dubbelt så mycket. I dag tror 33 procent av hushållen på stillastående priser, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med föregående månad.

Av hushållen tror 52 procent att bostadspriserna kommer att fortsätta att stiga under 2020, vilket är en minskning med 8 procentenheter jämfört med månaden före. 9 procent tror att bostadspriserna kommer att sjunka, vilket är 8 procent mindre än månaden före.

Fler tror på en stigande reporänta 

Däremot är det fler som tror på en stigande reporänta under året, trots att Riksbankens egna prognos säger att räntan kommer att ligga kvar på 0 procent de närmaste åren.

Hushållen tror att reporäntan i genomsnitt kommer att stiga till 0,46 procent om ett år. Det är mycket högre än Riksbankens egna prognos, konstaterar Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Enligt Jens Magnusson är det svårt att säga om hushållen har tagit till sig den prognos som Riksbanken har visat eller om de inte tror på den. Ränteförväntningarna är i vilket fall som helst viktiga för bostadspriserna.

6 procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som i dag har rörlig ränta på sina bolån, svarar 6 procent av dem att de under den kommande tremånadersperioden planerar att binda sina bolån. 

I november 2019 uppgick hushållens bostadslån till 3 429 miljarder kronor. Jämfört med oktober 2019 är det en ökning med 21 miljarder kronor, och jämfört med november 2018 är det en ökning med 159 miljarder kronor.