Allt fler anmäler sina bankers hantering av bedrägerier till ARN, men endast var femte får rätt. Marcus Isgren, chef för ARN. Foto: Gabriel Liljevall/ARN.

Banknyheter

Allt fler bankärenden anmäls till Allmänna Reklamationsnämnden, och förra året märktes en oväntat stor ökning. 85 procent fler ärenden kom in, de flesta berörde bedrägerier med e-legitimation. Enbart 18 procent av anmälarna ges dock rätt när nämnden prövar saken.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) meddelade i samband med årsskiftet den drastiska ökningen av anmälningar mot banker. Under 2017 kom det in 470 anmälningar, under 2018 kom det istället in 865.

Det innebar en ökning på 85 procent fler bankärenden hos ARN. 

Ärendena berör främst bankernas hantering av bedrägeriförsök. Offren blir lurade att ge ut koder till kort och bank-ID, och förlorar därigenom sina besparingar.

Somliga av de utsatta anser att bankerna borde kompensera för förlusten. Bankerna å andra sidan anser att personen i fråga har hjälpt bedragarna, och därför inte bör ersättas.

Ökning kan bero på uppmärksammat fall

Man såg framför allt en ökning under senare halvan av året. Det tror ARN beror på ett uppmärksammat fall i media, där offret dömdes ha rätt efter nämndens granskning.

Den 14 juni skrev SVT om det första beslutet. I det fallet fick en person rätt till ersättning på 120 000 kronor, då bedragaren såg ut att ringa från bankens telefonnummer. Därefter lyckades bedragaren via Swish föra över 120 000 kronor till ett okänt bankkonto.

– Bankernas säkerhetssystem är förmodligen inte tillräckliga, kommenterade Britta Ahnmé Kågerman, dåvarande chef för ARN.

Lika bra går det dock inte för alla. I samband med de vägvisande fallen var det bland annat en person som fick avslag på sin ansökan om ersättning på 150 000 kronor. Anledningen var att hen lämnat över koder till sin bankdosa fyra gånger till ett okänt nummer, och därmed bedömdes ha handlat vårdslöst. Det ansåg ARN att banken inte kunde rå för.

Enbart 18 procent får rätt

Sannolikheten att få rätt i ett bankrelaterat ärende är dock lägre än genomsnittet. Vanligtvis får ungefär varannan anmälare rätt av ARN, men för bankärenden gäller det knappt var femte.

 Anledningen är att bankerna ofta är tillräckligt självkritiska att de kan ge en rättvis behandling från början.

– Bankerna har en avancerad och bra reklamationshantering internt och många fall reds ut innan de går vidare till oss, förklarar Marcus Isgren, nuvarande chef på ARN, i en intervju med DN.