Små trämodeller av hus, säck med pengar och en röd pil som pekar uppåt.Prisutvecklingen på bostadsmarknaden under 2020 var mycket bra trots rådande pandemi. Om prisutvecklingen fortsätter i samma takt riskerar fler att omfattas av det skärpta amorteringskravets övre gräns på tre procent. Foto: Andrii Yalanskyi/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Under det senaste året har priserna på bostäder ökat rejält. Hushållen har fortfarande goda möjligheter att köpa bostad, men om prisutvecklingen fortsätter i samma takt kan fler få svårt att köpa ny bostad på grund av det skärpta amorteringskravet, skriver Swedbank i ett pressmeddelande. 

Under kvartal fyra 2020 låg Swedbanks Boindex för bostadsrätter och småhus kvar på 115. Ett boindex på 115 betyder att den som köper en bostad i dag måste lägga i genomsnitt 26 procent av hushållsinkomsten på boendekostnader. 

Hushållen har fortfarande god köpkraft

Enligt Swedbank och sparekonomernas privatekonom, Arturo Arques, är köpkraften generellt sett fortfarande god bland hushållen. Men om bostadspriserna fortsätter att stiga kan det leda till en högre skuldsättning, och då riskerar fler hushåll att omfattas av det skärpta amorteringskravet på tre procent. 

Unga och ensamstående har det tuffast

Vidare visar Swedbanks Boindex att det är stora skillnader mellan olika hushåll i olika delar av landet. Ensamstående och unga förstagångsköpare som köper bostad i Stockholm och Göteborg har det tuffast.

En ung förstagångsköpare som köper en bostad i Stockholm kan behöva lägga 45 procent av sin disponibla inkomst på boendekostnader och en ensamstående med två barn kan behöva lägga 55 procent av den disponibla inkomsten på kostnader för bostaden.

Men om unga förstagångsköpare skulle kunna tänka sig att köpa en bostad i någon av kranskommunerna till Stockholm skulle deras situation se betydligt bättre ut. 

Låga boräntor och slopat amorteringskrav har bidragit till prisökningen

Det skärpta amorteringskravet har haft en prisbromsande effekt, speciellt i Stockholm och Göteborg där priserna generellt sett legat mycket högre än i andra delar av riket.

Samtidigt har priserna drivits upp under 2020, vilket delvis kan bero på låga boräntor, hemarbete och ett tillfälligt slopat amorteringskrav. Det har lett till en högre skuldsättning, som i sin tur ökar kravet på att amortera och att fler omfattas av den högre procentdelen i det skärpta amorteringskravet.

Enligt Arturo Arques är hushållen i Sverige bland de mest skuldsatta i Europa. Om bostadspriserna fortsätter att stiga i samma takt riskerar fler hushåll att omfattas av det skärpta amorteringskravet på 3 procent, vilket kan leda till att allt fler får svårt att köpa bostad.