Finansminister Magdalena AnderssonRänteavdraget och skattereglerna för småföretagare är något som kommer att diskuteras i förhandlingarna om en skattereform. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Banknyheter

Finansminister Magdalena Andersson flaggar för eventuella förändringar av ränteavdrag och förändringar av skatteregler för småföretagare. Förändringar av ränteavdraget ska ske under en långsiktig och bred överenskommelse och väldigt försiktigt, skriver Dagens Nyheter.

Finansminister Magdalena Andersson är övertygad om att ränteavdraget är ett ämne som kommer att komma upp i en diskussion om skattereform. Hon underströk att ett bostadsköp är den största investeringen som många gör under sin livstid och flera av dem som har köpt bostad gjorde det på premisser att ränteavdragen finns kvar i framtiden.

– Om det ska göras förändringar gällande ränteavdragen måste det ske långsiktigt och väldigt försiktigt, säger Magdalena Andersson.

Tillbakavisade kritiken på bostadsmarknaden 

Vidare tillbakavisade Magdalena Andersson kritiken mot att regeringen inte gjort något för bostadsmarknaden och pekade på förra mandatperiodens 22 punkter som nu håller på att genomföras.

När det gäller åtgärder för ungdomar på bostadsmarknaden hänvisar hon till investeringsstödet och att det ska ses som en möjlighet för unga att köpa sin första bostad.

Enligt Magdalena Andersson behöver vi bygga ut de klimatsatsningar som vi gör. När det gäller den kommande skattereformen måste människor förstå till vad och hur skatterna används, det är väldigt viktigt.

Ser stora behov i att ändra bolagsskatten

I Sverige är kapitalskatterna väldigt låga jämfört med internationellt och det är svårt att få uppskov. Det är enklare att ta ut skatt när det sker en transaktion.

Att leda några sänkningar av bolagsskatten är inget som de vill gå i spetsen för. Däremot säger Magdalena Andersson att det finns ett stort behov av att göra förändringar i 3:12-reglerna.

När det gäller den nya bankskatten kommer de enligt Magdalena Andersson inte att höja resolutionsskatten.

Uppmanar till reformer som kan motverka nedgången i ekonomin

Swedbanks chefsekonom, Anna Breman, efterlyste större satsningar i skolan, fler satsningar och klimatåtgärder och en bostadspolitik som ska hjälpa unga människor att komma in på bostadsmarknaden. Vidare uppmanade hon Magdalena Andersson att satsa på reformer redan nu och inte spara på dem för att motverka nedgången i ekonomin.