Glad familj med två föräldrar och två barn sitter vid ett bord. Ett av barnen lägger pengar i en spargris.Män har större självförtroende än kvinnor när det kommer till sparande. För att ändra på detta behövs bland annat riktade utbildningsinsatser för kvinnor. Foto: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Privatekonomi

Finansinspektionen har fått i uppdrag att ge förslag på åtgärder som ska främja ett mer jämställt sparande. Nu har de utkommit med en rapport där de redovisar resultatet av sina efterforskningar.

Det är ett faktum att kvinnor och män sparar pengar på olika sätt. Till exempel är män ofta mer risktagande än kvinnor. Finansinspektionen betonar dock att vad som är ett lämpligt sparande är väldigt individuellt och beror på många faktorer.

Målet bör därför inte vara att kvinnors sparande ska börja likna männens typiska sparande. Däremot bör alla få samma förutsättningar att ta beslut om sitt eget sparande.

Kvinnor och mäns sparande skiljer sig åt

Undersökningar visar att män och kvinnor sparar på olika sätt. Män har större ekonomiskt självförtroende och tar därför större risker. De är mer aktiva i sitt sparande.

Under de senaste decennierna har risktagande lönat sig. Därför kan man anta att det har gått bättre för män än för kvinnor. Men man kan inte säga att det typiskt manliga sparandet är bättre generellt.

Målet måste därför vara att kvinnor ska få mer finansiell kunskap för att kunna ta beslut utifrån sina egna förutsättningar. För en kvinna skulle det kunna vara att ta lite mer risker, medan en annan kvinna skulle behålla sitt sparande och känna sig trygg med att hon har agerat klokt.

FI:s förslag på åtgärder

FI har tagit fram några förslag på åtgärder för att främja ett mer jämställt sparande. Deras första förslag är att rikta särskilda utbildningsinsatser till kvinnor. De föreslår också att långsiktigt sparande bör läras ut i grundskolan. På så sätt kan även unga människor som inte får med sig sådana kunskaper hemifrån få bättre ekonomiska förutsättningar.

Det tredje förslaget är att utveckla de nuvarande nationella mätningar som FI redan gör. FI föreslår att dessa ska utvidgas till en bredare hushållsundersökning.

Om FI ska kunna verkställa dessa åtgärder samtidigt som de fortsätter med sitt nuvarande arbete krävs dessutom finansiering av nya projekt.