finansinspektionenFinansinspektionen och Stefan Ingves genomför krisåtgärder för att förhindra att svenska företag slås ut och för att produktionen, konsumtionen och investeringarna fortsätter. Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com och Press/Riksbanken

Räntor

Finansinspektionen har slopat kravet på att bankerna ska ha en extra kapitalbuffert och företag kan få nödlån av Riksbanken. Flera krisåtgärder genomförs för att kapital ska frigöras och förhindra att bankernas utlåning till hushåll och företag stannar upp, skriver SvD Näringsliv

De 500 miljarder kronor som har avsatts till företag kommer att lånas ut genom bankerna. Lånen som har en löptid på två år lånas ut med en rörlig ränta motsvarande reporäntan

Bibehålla kreditförsörjningen till svenska företag

Enligt Riksbanken är anledningen till beslutet att man vill undvika att företag som är livskraftiga slås ut på grund av spridningen av coronaviruset. Kreditförsörjningen till de svenska företagen måste upprätthållas. Om det behövs står Riksbanken redo att vidta ytterligare åtgärder och bidra med den likviditet som behövs. 

Samtidigt meddelar Finansinspektionen att man helt tar bort kravet på bankerna när det gäller extra kapitalbuffert. Det innebär att 45 miljarder kronor frigörs för bankerna enligt Finansinspektionen. Det skapar utrymme för 900 miljarder kronor i nyutlåning. 

Slopad buffert hjälper till att öka utlåningen

Finansinspektionen förväntar sig i gengäld att bankerna inte höjer sina utdelningar till följd av Finansinspektionens handling, vilket också kommer att följas upp framöver i banktillsynen.

Att slopa bankernas buffertkrav görs i förebyggande syfte. Man vill se till att det finns en fungerande kreditförsörjning både för hushållen och företagen så att produktionen, konsumtionen och investeringarna fortsätter.

Lättare för bankerna att låna ut pengar

En av bankanalytikerna som applåderar beslutet är Andreas Håkansson på Danske Bank som tycker att det här är goda nyheter. Andreas Håkansson anser att det kommer bli lättare för bankerna att bevilja svenska företag lån. Samtidigt måste det kombineras med andra åtgärder. För att bankerna ska våga låna ut pengar till branscher som är särskilt utsatta måste staten ge bankerna någon form av garanti. 

De svenska bankerna har då och då fått ta emot kritik för att de är alldeles för vinstgivande och att de delar ut för mycket pengar till sina aktieägare. Men när man hamnar i ett krisläge som detta är det en styrka att svenska banker är starka, jämfört med flera av de europeiska bankerna som har allvarliga lönsamhetsproblem, menar Andreas Håkansson.