Foto: Pressbild/Finansinspektionen

Banknyheter

Nordea som under en tidigare aktiestämma bestämde för att flytta huvudkontoret till Finland kan ha stött på problem. Problemet stavas Finansinspektionen som inte delar uppfattningen om att deras godkännande av flytten skulle vara ren formalia. Istället säger man sig ligga i intensiva dialoger med svenska myndigheter såväl som Europeiska Centralbanken, ECB.

Nordea som bedriver en lönsam verksamhet i flera länder som Sverige, Danmark och Norge är av stort intresse för Sverige. När flytten till Finland annonserades tidigare var det med övervägande aktieägarmajoritet. De flesta analytikerna var överens om att flytten skulle genomföras enligt tidsplaneringen, det vill säga redan i oktober i år.

Samtidigt anser de att FI:s hårda linje mot banken kan vara en följd av diskussionen kring om Sverige även ska ingå i bankunionen. De menar därför att om FI låter banken gå enklare så skulle det kunna påverka politikernas inställning till bankunionen.

FI ställer hårda krav på kapitalkravet

Det som ställer till problem för Nordea är att FI vill att Nordea ska vara lika välkapitaliserat även efter flytten. Följer man inte FI:s direktiv kan det i slutändan leda till att man underkänner flytten med hänvisningen till att det hotar allmänintresset. Att beslutet skulle vara formalia håller inte generaldirektören Erik Thedéen med om, i en intervju med SvD säger han att det vore absurt om de som myndighet med automatik skulle godkänna ett så unikt beslut som flytten av Nordea är.

Tänk på! Nordeas flytt kan i slutändan alltid stoppas av FI om de anser att den ligger i motsats till allmänintresset.

Att Finansinspektionen tar beslutet seriöst styrks av det faktum att de planerar en dialog med både Riksbanken och Riksgälden innan de presenterar ett beslut. Erik Thedéen uppger även att man redan i nuläget har en pågående dialog med ECB och att de delar uppfattningen om att dessa krav måste ställas på Nordea.

Kärnkapitalkravet måste troligtvis uppfyllas

I slutändan verkar det med andra ord som att Finansinspektionens och ECB förmodade krav på kärnkapital måste uppfyllas. I dagsläget har Nordea ett kärnkapitalkrav på 17% något som skulle innebära att denna nivå måste kvarhållas även med ett huvudkontor i Finland.

Varför FI tar denna defensiva inställning till flytten har som tidigare nämnts ifrågasatts, bland annat lyfts exempelvis att den sammanlagda risken i det svenska banksystem faktiskt skulle bli lägre i och med flytten. Detta till följd av att det blir ECB:s ansvar att hantera krisen, istället för Finansinspektionen. Inte heller denna uppfattning delar Thedéen eftersom att det enligt honom oavsett kommer att dra in Sverige i krisen.