Närbild av en persons höger hand som skriver på en laptop och vänsterhanden håller i en bunt sedlar formade som en solfjälder.Konsumtionslånen har ökat rejält under de senaste åren liksom antalet människor som ansöker om skuldsanering. För att skydda konsumenterna nu kommer Finansinspektionen med nya råd om vilken information långivarna bör hämta innan de beviljar lån. Foto: PKpix/Shutterstock.com

Kreditvärdighet

Kreditprövningar av konsumenter måste bli bättre för att långivarna ska uppfylla konsumentkreditlagens krav. Nu inför Finansinspektionen nya råd och förtydligar vilken information långivare bör hämta och hur den ska användas vid en kreditprövning. De nya råden gäller från och med 1 november 2021 skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Under de senaste åren har konsumtionslånen ökat rejält. Många konsumenter har svårt att betala tillbaka sina lån och hamnar i en skuldfälla. Snabba krediter är en av anledningarna till att antalet ansökningar om skuldsanering hos Kronofogden ökar. För närvarande har cirka 53 000 personer en pågående skuldsanering hos Kronofogden. 

Ordentlig kreditprövning minskar betalningsproblemen

En ordentlig kreditprövning minskar risken för konsumenten att få betalningsproblem och hamna i en skuldfälla. För att minska riskerna inför nu FI nya råd om vilken information som låntagarna bör hämta och hur den ska användas när de gör en kreditprövning.

Långivaren måste bland annat titta på låntagarens sysselsättning, vilken inkomst låntagaren har och vilka utgifter och skulder som finns. Det står även hur långivaren ska hämta in uppgifter om låntagaren och kontrollera dem.

Måste finnas tillräckligt mycket pengar kvar att leva på

En kartläggning som FI gjort visar att många konsumenter blir beviljade lån trots att lånekostnaden leder till att de inte har tillräckligt mycket pengar kvar för att betala boende och andra levnadsomkostnader.

FI vill därför klargöra för långivarna att konsumenterna måste ha tillräckligt mycket pengar kvar till en rimlig levnadsstandard även efter att de har fått sitt lån beviljat.

Viktigaste verktyget – Ordentligt kreditprövning  

Enligt FI:s biträdande generaldirektör, Susanna Grufman, är det viktigaste verktyget en ordentlig kreditprövning för att se till att konsumenterna inte får betalningsproblem. Därför vill FI peka på vilken information som långivarna ska använda för att låntagaren ska kunna betala tillbaka lånet och inte hamna i en skuldfälla. 

Många låntagare blir uppmanade att lägga om sina lån flera gånger med argument som säger att konsumenten får en lägre månadskostnad. Enligt Susanna Grufman leder det oftast till att den totala kostnaden för lånet blir onödigt hög.