Bolån

I Finansinspektionens årliga bolånerapport rapporterades det om bostadsrättsföreningars stora skulder. Framförallt när det kommer till nyproduktion. Nu skickar FI en varning till både hushåll och banker gällande just nyproduktion.

I bolånerapporten redovisar Finansinspektionen flera olika aspekter av marknaden. Genom rapporten har FI bland annat fått en bra bild över hur skulderna hos landets bostadsrättsföreningar ser ut.

Nyproducerade bostadsrätter får allt högre skulder

Bostadsrättsföreningarna i nyproduktioner får allt högre skulder. Den genomsnittliga skulden bland landets föreningar var förra året 5 700 kronor per kvadratmeter. För nyproducerade bostadsrätter var snittet mer än dubbelt så högt, 11 850 kronor.

Nu flaggar myndigheten för köp av nyproduktion. Man vill varken att hushåll eller banker ska acceptera för stora skulder inom bostadsrättsföreningarna.

– De som köper nyproduktion får förvisso en ny fastighet men också väldigt höga skulder. Det vore en farlig utveckling om byggföretagen försöker dölja den samlade höga skuldsättningen i bostadsrättslån för att på så sätt sänka försäljningspriset på marknaden, säger Erik Thedéen, Finansinspektionens generalsekreterare, till SvD.

Bostadsrättsföreningarna testas olika av bankerna

I årets bolånerapport har Finansinspektionen nu även  för första gången analyserat hur bankerna väger in bostadsrättsföreningarnas skulder i sin kreditprövning. Där har man sett att bankerna stresstestar bostadsrättsföreningarnas lån på olika sätt. Till följd av detta har man beslutat sig för att stärka sina kontroller.

– Det finns anledning att föra en ordentlig dialog med bankerna, säger Erik Thedéen.

Ökad försiktighet för nyproduktion

Förutom att bostadsrättsföreningarna i nyproduktion generellt sett har högre skulder så är bostäderna svårsålda. Folk tittar hellre på begagnatmarknaden. Från byggindustrin har man varnat om detta och hävdar att det beror på bankernas ovilja att låna ut pengar. Erik Thedéen delar dock inte den bilden Han pekar på att bolånen ökar med cirka sju procent om året. Däremot har det blivit en större försiktighet när det kommer till att köpa nyproduktioner.

Försäljningen av nyproduktion har gått som trögast i Stockholmsområdet, och allra mest i stora stadsutvecklingsområden, likt Barkarbystaden, i Järfälla. Stina Forsgren på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, säger till Dagens Industri att hon tror att det delvis beror på att man inte vet hur det kommer bli med exempelvis kollektivtrafik och mataffärer i det nya området.

Jan Löwes från Erik Olsson Fastighetsförmedling tycker att bankerna bör utnyttja den möjlighet som finns i lagen att ge amorteringsfria lån vid köp av nyproduktion. Det tror han skulle få igång marknaden när det gäller nyproduktion.