Amerikanska flaggor i bakgrunden med en vägskylt som det står wall street på i förgrunden.Federal Reserve väljer att inte höja räntan – just nu. Däremot erkänner de att det fortfarande finns en oro gällande både inflation och arbetssysselsättning på den amerikanska arbetsmarknaden. Man hoppas kunna höja räntan i slutet av nästa år. Foto: Marek Masik/Shutterstock

Räntor

Väntat besked från Federal Reserves höll finansmarknaden stabil. Inga större marknadsreaktioner blev gällande och den amerikanska börsen tickar långsamt uppåt, skriver Avanza. Samtidigt ligger osäkerheten kring både inflation och arbetsmarknaden kvar.

Federal Reserve har nu gått ut med beskedet om att de kommer att minska på obligationsköpen men att de inte höjer räntan – i alla fall inte just nu. Någon gång under 2022 förväntas den amerikanska ekonomin överleva en räntehöjning och man räknar då också med att kunna skära ner rejält på obligationsköpen.

Låter inflationen skjuta över målet, samtidigt som osäkerheten växer

Inflationen kommer antagligen att överstiga målet på två procent, i alla fall under en tid. Men Federal Reserve ser inte det som ett problem, utan tillåter inflationens utveckling. Samtidigt erkänner de en oro för osäkerheten som finns gällande när inflationstakten nu har börjat öka. 

Förhoppningen är att inflationen kommer att vika ner någon gång under andra, eller eventuellt tredje, kvartalet år 2022. Då hoppas man på en markant nedgång som kan kompensera för stigningen just nu.

Federal Reserve yttrar också en förhoppning om att den senare delen av 2022 kommer att ha full sysselsättning på arbetsmarknaden. Spekulationerna skulle kunna innebära att det då börjar bli läge att höja räntan, vilket i förlängningen kommer att påverka den svenska finansmarknaden. 

Att arbetssysselsättningen är så låg i dagsläget har att göra med effekterna av den nya deltavarianten av coronaviruset, menar chefen för Federal Reserve. Han menar att det bidragit till en arbetsmarknad i stiltje, med bland annat lågt arbetskraftsutbud.

Väntat besked gav ingen större effekt på marknaden

Beskedet om att inte höja räntan för att motverka inflationen var väntat. Inga större reaktioner kunde därför ses på marknaden. I stället tickar de amerikanska börserna stadigt uppåt.

Däremot har de amerikanska centralbankerna bestämt sig för att minska de månadsvisa obligationsköpen med flera miljarder. Det handlar om summor närmare 15 miljarder dollar varje månad som dras bort. Just nu uppgår obligationsköpen till närmare 120 miljarder i månaden.