Lägenhetsbyggnader med tillhörande innergård och lekplats.Styrräntan, som till stor del påverkar boräntorna, kommer med stor sannolikhet höjas i september. Foto: Scandphoto/Shutterstock.com

Räntor

Dagens Nyheter har pratat med fyra ekonomer, som alla spår att inflationen i juli inte kommer att ha förändrats sedan början av sommaren. Därför tror de att Riksbanken kommer att höja styrräntan med minst 0,25 procentenheter vid nästa räntebeslut.

Riksbanken har sitt nästa penningpolitiska möte i slutet av september. Innan dess kommer två nya inflationssiffror att publiceras.

Inflationen troligtvis oförändrad

Inflationen för juni månad låg på 6,4 procent enligt KPIF-måttet (konsumentprisindex exklusive effekterna av Riksbankens räntehöjningar). Enligt måttet KPIF-XE (inflationstakten exklusive energipriser) låg inflationen på 8,1 procent.

Alla ekonomer som har uttalat sig i DN:s artikel tror att inflationen kommer att vara i princip oförändrad i juli. Robert Boije, som är chefsekonom på SBAB, är den som uttrycker mest osäkerhet, då han tycker att läget är svårbedömt. Han tycker att de lägre producentpriserna bör visa sig i fallande konsumentpriser i juli. Därför tror han ändå på en något lägre inflationstakt, men det är inga ”stormsteg”, som han uttrycker det.

Allt tyder på att styrräntan kommer höjas i september

Riksbankens senaste besked är att de kommer höja räntan ytterligare under nästa räntemöte. Och enligt experterna ska det mycket till för att detta ska förändras. I och med att inflationen troligtvis inte kommer att ha sjunkit särskilt mycket finns det heller ingen anledning att tro att Riksbankens beslut kommer att förändras.

Det blir en höjning med minst 0,25 procentenheter. Robert Boije tror att vi då har nått räntetoppen. Han tror även att detsamma gäller för USA.

Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar, menar att det till och med finns risk att räntan höjs med 0,5 procentenheter. Inte ens om inflationssiffrorna för augusti visar en avsevärt lägre inflation tror hon att direktionen kommer avvakta.