Skylt som visar hus till salu.Bostadsmarknaden inledde det nya året med stigande bostadspriser. Enligt Svensk fastighetsförmedlings vd, Liza Nyberg, har man sett en enorm prisökning under 2020. Hon tror att priserna kommer att fortsätta stiga men kanske inte i samma takt som under 2020. Foto: Press/Svensk fastighetsförmedling.

Bostadsmarknaden

Det ser ljust ut för bostadsmarknaden som har lyckats stå emot coronapandemin och de ekonomiska osäkerheterna mycket bättre än vad man först trodde. Inledningen på bostadsmarknaden 2021 började bra med stigande priser och enligt experterna kommer priserna att fortsätta stiga, skriver SvD Näringsliv.

Trots coronapandemi och osäkerheter i svensk ekonomi visar Svensk mäklarstatistiks senaste mätning för 2020 att priserna steg med 7 procent på bostadsrätter och 11 procent på villor på årsbasis. Enligt flera experter kommer bostadspriserna att fortsätta stiga under 2021. 

Priserna fortsätter stiga men marknaden kommer mättas

SEB:s privatekonom, Jens Magnusson, ser ljust på bostadsmarknaden som även fortsättningsvis kommer vara stabil. Trenden med stigande bostadspriser kommer att hålla i sig. Prisuppgången kommer inte att vara tvåsiffrig. Men Jens Magnusson tror mer på stigande priser än fallande priser under 2021.

Även Svensk fastighetsförmedlings vd, Liza Nyberg, ser positivt på bostadsmarknaden. Hon är rätt övertygad om att priserna kommer att fortsätta stiga med cirka fyra till fem procent under 2021.

Svensk mäklarstatistiks försäljnings- och affärsutvecklingschef, Hans Flink, ser också positivt på bostadsmarknaden men att det ändå kommer bli en mättnad. Det är inte rimligt med stigande bostadspriser när lönerna knappt ökat. Det går inte att omkostnaderna ökar om inte intäkterna ökar. 

Priserna i storstadsregionerna steg i början av januari

Årets första mätning från Valueguard Hox-index visar att det i början av januari skedde en återhämtning efter den tidigare svaga utvecklingen i storstadsregionerna, rapporterar SvD Näringsliv

Enligt index för första halvan av januari steg priserna på bostadsrätter med 2,3 procent i Stockholm och i Göteborg med 0,6 procent jämfört med hur bostadspriserna låg i december. På riksnivå steg priserna med 0,2 procent.

Prisutvecklingen på villor har varit bättre än på bostadsrätter. Villamarknaden steg med 1,7 procent medan priserna på bostadsrätter sjönk med 0,3 procent.

Fastighetsmäklarbyråerna ser en positiv utveckling 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings vd, Marcus Svanberg, säger i ett pressmeddelande att de upplever en stark tro bland bostadsköparna när det gäller stigande bopriser. Bostadsköparna är angelägna om att genomföra bostadsköpet innan priserna stiger ytterligare. Det gör att bostadsaffärerna går snabbare än vanligt.

Fredrik Kullman, vd på Bjurfors Stockholm, tror inte att prisboomen är över varken i Stockholm eller andra delar av Sverige. Bostaden har blivit allt viktigare efter coronapandemin.

Låga räntor, en mer positiv syn på konjunkturen, en stark börs och höga prisförväntningar ger ytterligare stöd för att priserna kommer att fortsätta stiga. Men det kommer inte att ske kraftiga prisökningar varje månad. Han tror mer på en blandad prisutveckling framöver.