En bild på Swedbanks chefsekonom Anna BremanSwedbanks chefsekonom tror inte boräntorna kommer stiga lika mycket som styrräntan. Foto: Michael715 / Shutterstock.com, Pressbild/Swedbank

Räntor

Styrräntan kommer höjas inom ett par månader och det kommer få stora konsekvenser på bolånemarknaden. Riksbankschef Stefan Ingves tror att boräntorna kommer fördubblas de kommande åren men det tror däremot inte storbankernas chefsekonomer är troligt.

I december eller februari väntas Riksbanken höja styrräntan. Detta kommer få stora konsekvenser på framförallt bostadsmarknaden där boräntorna kommer stiga och ge betydligt högre månadskostnader. Riksbankschef Stefan Ingves har tidigare sagt att styrräntan kommer stiga successivt och så sent som förra veckan sa han att han tror att boräntorna kan komma att fördubblas de närmsta åren. Det pekar i alla fall Riksbankens senaste bolåneprognos på.

Alla håller dock inte med om Riksbankens prognos. Chefsekonomerna på storbankerna Nordea och Swedbank tror inte att räntorna kommer stiga så mycket.

– Under de närmsta fyra åren så kommer vi ha någon form av avmattning i ekonomin som gör att Riksbanken kommer att behöva gå försiktigare fram med räntehöjningar än vad de själva tror, säger Anna Breman, chefsekonom på Swedbank, till SvD.

Boräntan höjs inte lika mycket som styrräntan

Riksbankens boränteprognos bygger på att boräntemarginalen blir densamma även när styrräntan höjs. Med det menas att den rörliga boräntan höjs lika mycket som styrräntan. Anna Breman tror dock inte att det kommer se ut så. Hon tror istället att marginalerna kommer minska desto mer Riksbanken höjer styrräntan. Så har det åtminstone sett ut historiskt säger hon.

Nordea tror att nya aktörer håller nere boräntorna

Annika Winsth, Nordeas chefsekonom, går även hon emot Stefan Ingves och Riksbankens prognoser. Till att börja med tror hon Riksbanken kommer höja styrräntan till noll procent men att det därefter kan ta stopp. Hon tror inte heller att en höjd styrränta behöver påverka boräntorna i allt för hög utsträckning.

Hon tror att bankerna kommer bli mer försiktiga med att höja boräntorna efter att det den senaste tiden kommit in allt fler nya aktörer på bolånemarknaden.

Istället tror Annika Winsth att hotet mot stigande boräntor finns utanför landgränsen. Internationella spänningar som går snett och skapar oro kan driva upp räntorna ser hon som den största risken mot stigande boräntor. Anledningen till detta beror på att storbankerna även lånar från privata aktörer och inte bara Riksbanken. De privata aktörerna kan tänkas kräva ännu högre räntor om det finns risk för en kris.