Bolån

Det har kommit många nya uppstickare på bolånemarknaden där Enkla är den som skapat flest rubriker. Finansinspektionen är dock inte helt på det klara med vad Enkla gör. Därför har det startats en utredning och nu är risken att bolagets planer på att dra igång efter påsk får vänta.

Enkla är verkligen i ropet just nu. Man lockar med en bolåneränta på 0,95 procent, bundet över tre år. Företaget har just nu tillstånd att bedriva verksamheten, men Finansinspektionen utesluter inte att man har ofullständig information om vad uppstickaren faktiskt gör. Därför har man beslutat sig för att utreda saken närmare.

Nya tillstånd kan krävas för Enkla

Malin Omberg som är chef för konsumentskydd på FI berättar för SvD att man just nu undersöker Enklas verksamhet. Detta då bolaget har ett mycket mer begränsat tillstånd än det man läser om i tidningar. Det är möjligt att ytterligare tillstånd kommer att krävas.

– I dagsläget har vi väldigt ofullständig information. Vi läser lite i tidningarna och vi får viss information från hemsidan. Därför behöver vi nu träffa bolaget för att få en fullständig bild av vad de planerar att göra framöver, säger hon.

Enkla kommer sannolikt få kapitalkrav

Utöver tillstånd kan FI även ställa kapitalkrav på Enkla. Bolaget planerar nämligen att låna ut 100 miljarder till svenska bolånetagare inom 18 månader. Det kommer man troligtvis inte få utan någon form av buffertkapital.

Reglerna som finns idag kring bostadslån är minst sagt snåriga. Enkla har idag tillstånd att lämna bostadskrediter utifrån lagen om verksamhet med bostadskrediter. Men Finansinspektionen tror att det kommer krävas mer än så för att kunna förverkliga sina stora planer. Det kan handla om tillstånd att vara bank eller kreditmarknadsbolag.

Utbetalning av bolånen kan försenas

Om Finansinspektionen kräver att Enkla söker ett nytt tillstånd skulle planerna på att betala ut bolån efter påsk försenas kraftigt. Det skulle dröja minst ett par månader innan FI skulle kunna komma med ett beslut. I dagsläget är det ännu oklart hur Finansinspektionen planerar att göra.

– Vi för en dialog så att de får förklara vad det är de vill göra, säger Malin Omberg.