Vy över villaområde i en mellanstor stad i Sverige.Köpkraften när det gäller bostäder är fortfarande väldigt bra. Dock slukar bostaden en fjärdedel av den disponibla inkomsten. Tuffast är det för unga och ensamstående med barn. Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com

Privatekonomi

Bostaden slukar en fjärdedel av det genomsnittliga hushållets inkomst. De som har det tuffast är ensamstående med barn, visar Swedbanks boindex.

Lägre bolåneräntor har gjort att hushållens köpkraft vid bostäder fortfarande är bra trots stigande bopriser. I samhället är dock variationen i köpkraft stor och det skiljer sig åt beroende på vart i landet du bor. 

Köpkraften för bostäder är fortfarande bra

Swedbanks boindex visar att hushåll som köpte bostad under sista kvartalet 2019 lägger i genomsnitt en fjärdedel av hushållsinkomsten på sitt boende. Boindex för sista kvartalet under förra året ligger på 117, vilket betyder att köpkraften är bra eftersom boindex ligger över 100.

Enligt Swedbank och sparbankernas sparekonom Arturo Arques ser det fortfarande bra ut på bostadsmarknaden. Dock är det vissa som har det tuffare än andra. Det gäller framför allt ensamstående med barn och unga. Andra faktorer som spelar in är var i landet man bor och om man bor i lägenhet eller villa. 

Varierande boprisindex i olika delar av landet

Sett till hela riket visar Swedbanks boindex på små förändringar. Däremot finns det kommuner där förändringarna är stora.

Boindex minskade till exempel i Falkenberg med sju enheter för sammanboende med barn i småhus. för sammanboende med barn i bostadsrätt steg boindex med sju enheter.

För sammanboende med barn i Karlskrona ökade boindex med åtta enheter och för samma typ av hushåll fast boende i bostadsrätt var boindex oförändrat. 

Flest hus säljs utanför storstadsregionerna

Prisutvecklingen på bostäder i landet varierar utifrån de lokala förutsättningarna. Allra flest hus säljs det i orter utanför storstadsregionerna. Priserna på småhus steg med 5 procent i kommuner som har fler än 75 000 invånare mellan tredje och fjärde kvartalet.

Under tiden sjönk priserna i Stockholms stad med 3 procent. Flest bostadsrätter säljs i storstadsregionerna, nämligen 56 procent. Malmöregionen stod för den största prissänkningen; där sjönk priserna med 6 procent. I de kommuner som har mindre än 75 000 invånare ökade priserna med 5 procent.