Räntor

Ny statistik publicerad av Finansinspektionen i början av mars i år visar att svenskars ekonomiska kunskaper dalar. Allt mindre tillit läggs på den egna förmågan, och allt fler litar blint på rådgivare. Trots det toppar Skandinavien internationellt med sin förståelse för ekonomi.

Svenskar får allt sämre koll på ekonomi

I en undersökning gjord av finansinspektionen har oroande statistik trätt fram. Den visar på att svenska konsumenter har allt sämre ekonomiska kunskaper. Främst är det unga och ensamstående föräldrar som har svårt att få pengarna att räcka till.

En bidragande orsak till detta beskriver Finansinspektionen som en sämre förståelse för ekonomisk vokabulär.

– Man har svårt att förstå inflation. Man har svårt att förstå ränta. Man har svårt att förstå vad som skiljer en aktie från en aktiefond, säger Malin Omberg, chefen för konsumentskydd på FI i en intervju med Svenska Dagbladet.

I samma intervju pekar Omberg på problemet med det. Utan en förståelse för orden som bas, är det nästintill omöjligt att förstå hur de interagerar. Främst är det personer med låg inkomst, ung ålder och hyresrätter som uppvisar bristande kunskaper.

Dessutom tyder rapporten på att den matematiska förmågan blir allt sämre för gemene man. I enkla undersökningar misslyckades många gånger var tredje individ med att korrekt lösa en enkel division. Dessa undersökningar gällde främst procentsatser, vilket är en oerhört relevant del av individens privatekonomi.

Svenskar litar för mycket på rådgivare

Till följd av den dåliga förståelsen av ekonomi läggs hellre ansvaret på någon annan. Därmed litar många på så kallade ekonomiska rådgivare. Problemet med detta, berättar Omberg, är att titeln inte nödvändigtvis innebär opartiskhet. Som hon förklarar det är det många ekonomiska rådgivare som har sin egen vinning i åtanke.

– Helt oberoende rådgivare finns knappt i vårt land i dag. Man kan utgå från att alla rådgivare även vill göra en försäljning, berättar den privatekonomiska rådgivaren Ylva Yngvesson i en intervju för SVT.

Ett av Yngvessons främsta råd är att om något verkar för bra för att vara sant, är det antagligen det. Det hjälper också att vara på sin vakt, främst om det är någon som söker upp dig istället för tvärtom.

Internationellt ligger Sverige i framkant

Med egna mått mätt ligger svenskarnas kunskapsnivå under förväntan. I ett internationellt sammanhang ligger Sverige dock med marginal över genomsnittet. Den positionen är dock inte nödvändigtvis något att vara stolt över. De finansiella kunskaperna är generellt dåliga.

en artikel från the Economist beskrivs kunskapsläget i världen. De skriver om en internationell undersökning som liknar den Finansinspektionen har gjort. Resultatet presenteras som hur många procent av befolkningen är ”finansiellt läskunniga”. Mellan de skandinaviska länderna och de som hamnade lägst på listan kunde det skilja så mycket som 55 procentenheter.

De länder som tenderar att få låga procenthalter är en majoritet utvecklingsländer. Den bakomliggande orsaken tros vara att det enbart är yngre generationer som har fått utbildning om finansiella ärenden. Det finns ofta även en betydande skillnad (mer än 5 procentenheter) mellan könen.