Riksbankshuset i Stockholm fasadbildMajoriteten av de 14 tillfrågade experterna tror inte att Riksbanken kommer att höja räntan i år. Foto: Press/Riksbanken

Räntor

Ekonomerna är oense när det gäller framtida räntehöjningar. Av 14 tillfrågade experter tror några att Riksbanken kommer att höja räntan nästa år medan några inte tror på någon räntehöjning alls, skriver SvD Näringsliv

I December höjde Riksbanken reporäntan från minus 0,50 procent till minus 0,25 procent. Beskedet från Riskbanken har varit att det kommer att ske flera räntehöjningar i slutet av året eller i början av 2020. När SvD har frågat flera experter inom området blir svaret något helt annat. Många av dem tror inte att det blir någon räntehöjning eller möjligen att det bara blir en höjning. Men alla är inte överens.

Svag krona och stark konjunktur läge för räntehöjning

Anna Breman, chefsekonom på Swedbank, tror att nästa höjning kommer att ske i december i år. Anledningen är en svag krona och en inflation som ligger nära två procent. Anna Breman tror att Riskbanken kommer att höja räntan med 0,25 procentenheter. Däremot tror inte Anna Breman på någon höjning under 2020. Eventuellt skulle Riksbanken kunna höja räntan redan i juli eller i oktober för att motverka kronans försvagning. 

Även John Hassler, professor vid Stockholms universitet, tror att det kommer att ske en räntehöjning innan 2019 är slut. Det som talar emot en räntehöjning skulle vara om något förändras i världen, till exempel en upptrappad handelskonflikt eller att den geopolitiska spänningen ökar i Iran, Kinesiska sjön eller på Koreahalvön. En finansiell krasch i Italien eller Kina skulle också kunna vara en orsak till räntehöjning.

Söderberg och Partners sparekonom Joakim Bornold tror också att Riskbanken kommer att höja räntan i år, närmare bestämt i december. En svag krona och en konjunktur som fortsätter att vara stark skapar möjligheter för en höjning. 

Annika Alexius, som är professor vid Stockholms universitet, tror att Riksbanken inte kommer att höja reporäntan förrän inflationen har nått sitt mål på två procent eller strax över och ligger där stadigt.

Majoriteten tror att en räntehöjning kommer att dröja

Majoriteten av experterna tror ändå att det inte kommer att ske någon räntehöjning i år. Enligt dem är det troligast att Riskbanken höjer räntan någon gång under nästa år. Om det blir i början av året eller senare råder det delade meningar om. Nordnets sparekonom Frida Bratt tror att höjningen kommer att ske någon gång i mitten av nästa år.

Även Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB, tror på en räntehöjning under mitten av nästa år. Medan Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, och Claes Måhlén, chefsstrateg på Handelsbanken, inte tror på någon räntehöjning vare sig i år eller under nästa år. Enligt dem kan det dröja flera år innan Riksbanken höjer räntan.