Europeiska centralbankenEuropeiska centralbanken kommer att behålla både styrräntan och inlåningsräntan oförändrad. Foto: Pradeep Thomas Thundiyil/Shutterstock.com

Räntor

Christine Lagarde som är nytillträdd chef på Europeiska centralbanken lanserar en strategisk översyn. Därmed kan man behöva justera inflationsmålet, skriver SvD Näringsliv.

Europeiska centralbanken kan behöva justera inflationsmålet. Nya chefen för Europeiska centralbanken, Christine Lagarde, kommer att göra en strategisk översyn för att titta på hur man mäter inflationen.

ECB:s penningpolitiska verktyg ska utvärderas

En utvärdering som innehåller en grundlig genomgång av hur man har siffersatt och formulerat Europeiska centralbankens mål för prisstabilitet ska göras, samt en utvärdering av bankens penningpolitiska verktyg. Enligt Europeiska centralbanken förväntas utvärderingarna vara klara i slutet av 2020.

Christine Lagarde sade på presskonferensen att det är tydligt att de måste titta på hur inflationen mäts. Man kommer även att utvärdera ECB:s penningpolitiska analyser och hur de kommuniceras. Även ECB:s mål och dess medel för finansiell stabilitet, hållbarhet och sysselsättning ska utvärderas.

ECB behåller målet efter den senaste strategiska översynen

Målet efter den senaste strategiska översynen som ECB avslutade 2003 är att inflationen i eurozonen ska ligga så nära under två procent som möjligt. Det har uppenbarligen varit väldigt svårt att tillgodose. Enligt Christine Lagarde gäller det målet fortfarande och kommer att fortsätta gälla tills man meddelar något annat.

Styrräntan och räntan på insättningar behålls oförändrad

Samtidigt har styrelsen i ECB beslutat att låta styrräntan ligga kvar på noll. Man har även beslutat att ECB:s ränta på insättningar, som har varit det viktigaste penningpolitiska verktyget för ECB under de senaste åren, kommer att ligga kvar på minus 0,50 procent.

Även räntan på likviditetsstödet som ECB ger till banker kommer att ligga kvar på 0,25 procent. Vidare valde man att inte genomföra några justeringar av det omfattande stödköpsprogrammet som ECB så sent som i november justerade upp till 20 miljarder euro per månad.

Det räntebesked som ECB meddelade var väntat. Om man behöver få upp inflationen till målet kan man genomföra mer penningpolitiska stimulanser som stödköp eller räntesänkningar.