Foto på Europeiska centralbankens kontorsbyggnad i Frankfurt, Tyskland.Europeiska centralbanken skjuter på räntehöjningarna till 2020. Foto: Yavuz Meyveci/Shutterstock.com

Bolån

Svenska bolånetagare kan andas ut då den europeiska centralbanken skjuter på de framtida räntehöjningarna. Beslutet om att låta räntorna vara oförändrade till och med 2020 var enhälligt skriver SvD Näringsliv.

Beskedet från Europeiska centralbanken är positivt för svenska bolånetagare då det innebär att Riksbanken med största sannolikhet kommer att skjuta på de räntehöjningar som man pratat om tidigare. Flera bedömare var tveksamma redan innan och var skeptiska till att Riksbanken skulle följa sin egen prognos med att höja räntan.

Enligt Torbjörn Isaksson som är chefsanalytiker på Nordea finns det inga nationella skäl till någon räntehöjning då både inflationen och tillväxten ser ut att vara på väg ner. 

ECB:s ser inte ut att höja räntan under 2019

ECB har tidigare sagt att en räntehöjning inte skulle varit aktuell innan sommaren utan att den skulle förbli oförändrad till någon gång efter sommaren. Efter centralbankens besked ser det nu ut som att man får justera den prognosen ytterligare. Istället ser det ut som att en räntehöjning får vänta till någon gång nästa år.

Den långsammaste tillväxten på fyra år i eurozonen

ECB:s besked om att skjuta på framtida räntehöjningar grundar sig på bland annat statistik från januari som visar på att eurozonens ekonomi fortsätter att växa men väldigt långsamt. Tillväxten är den långsammaste på fyra år. Beslutet var enhälligt och flera ledamöter föreslog att man ska vänta med räntehöjningar till mars 2020.

Den penningpolitik som ECB för är något som Riksbanken alltid sagt sig vara beroende av när det fastställer styrräntan. När det nu även är ett internationellt beslut att inte höja räntan är det högst troligt att en räntehöjning lär dröja betydligt längre även i Sverige.

2016 var senaste gången som refinansieringsräntan ändrades och då sänktes den med fem punkter till 0,00 procent. Samtidigt sänktes depositräntan med tio punkter till minus 0,40 procent.