Utanför Europeiska centralbankens kontor i Frankfurt.Under torsdagen meddelade ECB att man lämnar räntan oförändrad och att man kommer att fortsätta med de enorma stödköpsprogrammen för att fortsätta att stimulera ekonomin. Inflationen väntas stiga under den närmaste tiden för att nå nästan två procent för att sedan falla igen. Foto: cactii/Shutterstock.com

Räntor

Europeiska centralbanken meddelade att styrräntan lämnas oförändrad. Vidare kommer man fortsätta med sitt historiskt sett stora stödköpsprogram och det finns än så länge inga planer på att dra ned stimulanserna, skriver SvD Näringsliv.

Europeiska centralbanken, ECB, kommer inte dra ner på stimulanserna. Enligt ECB-chefen, Christine Lagarde, är det inte kalendern som avgör när man kommer att dra ner på stödköpsprogrammen utan händelserna i ekonomin.

Pandemins tredje våg slår hårt mot ansträngd ekonomi

Eurozonens ekonomi påverkas av pandemins tredje våg som lett till oväntat utdragna nedstängningar och försenade vaccinationsprogram. Enligt Christine Lagarde har eurozonens BNP minskat under första kvartalet i år trots massiva stimulansåtgärder och en ökad global efterfrågan. Dock räknar hon med att tillväxten ska återhämta sig under andra kvartalet.

Vidare understryker Christine Lagarde att det råder en osäkerhet när det gäller de ekonomiska möjligheterna. Inflationsförväntningarna och det underliggande inflationstrycket är svagt samtidigt som det på kort sikt är större risk för bakslag i ekonomin än att vi möts av positiva ekonomiska överraskningar.

ECB:s räntebesked låg i linje med marknadens förväntningar. Styrräntan ligger kvar på noll och insättningsräntan ligger kvar på minus 0,50 procent. 

Fortsatt stödköp kan leda en kort period av stigande inflation

Christine Lagarde meddelade också att ECB inte har fattat något beslut om att dra ned på de stora stödköpsprogrammen. Enligt de flesta bedömare kommer ECB att lämna beslut om stödköpen tidigast i juni.

Beskedet att lämna räntan oförändrad kommer efter eurozonens inflationssiffror som klättrade upp till 1,3 procent i mars. Flera bedömare spår att inflationen kommer att fortsätta stiga under den närmaste tiden. Det kan till och med hända att inflationen överstiger ECB:s inflationsmål. Det mest troliga är att inflationen lägger sig strax under två procent under en kort period för att sedan falla tillbaka igen.

När det gäller valutan har euron på bara några veckor stigit till tre procent mot den amerikanska dollarn. Men efter räntebeskedet har euron knappt rört sig och ligger på 1,20 dollar per euro. Samtidigt har marknadsräntorna i eurozonen sjunkit tillbaka.