Glad kvinna ligger på golvet och shoppar online på sin surfplatta.E-handeln ökade med 5 procent under 2021, en imponerande ökning menar Svensk Handel. Foto: Kamil Macniak/Shutterstock

Ekonomi

E-handelstillväxten slog i taket under 2020, med rekordhöga nivåer. Nu, efter en granskning av 2021, ser man att den ökade ytterligare fem procent, skriver Breakit.

Det är tydligt att pandemin haft stor inverkan på vårt samhälle och när det gäller e-handeln blir det extra tydligt. Enligt färska siffror från Svensk Handel ökade e-handeln med så mycket som 5 procent under 2021, en siffra som är imponerande enligt Johan Davidson, Svensk Handels chefsekonom.

E-handeln ökade med 5 procent

Under 2021 ökade den svenska e-handeln med 5 procent. Sett till e-handeln både i Sverige och från utlandet steg den med så mycket som 6 procent. Chefsekonom på Svensk Handel, Johan Davidson, är imponerad.

– De preliminära siffrorna för helåret 2021 indikerar en e-handelstillväxt i storleksordningen 5 procent. Det är anmärkningsvärt högt med tanke på den rekordartade nivå som e-handeln nådde under 2020, säger Johan Davidson.

Men samtidigt som e-handeln ökat sett till hela 2021 sjönk den under december månad med 24 procent, jämfört med december 2020.

Mildare restriktioner är orsaken till dippen i december

December månad var, som väntat, den starkaste månaden omsättningsmässigt för e-handeln under 2021. Stundande julfiranden och stora reor lockade många svenskar. Samtidigt var december 2021 inte lika stark som året innan. Under 2021 såg man nämligen en sänkning på 24 procent, jämfört med motsvarande tid under året före.

Överlag sjönk e-handeln i Sverige och från utlandet med 22 procent under december månad. Det visar statistik från Svensk Handels E-handelsindikator.

Chefsekonom på Svensk Handel, Johan Davidson, menar att e-handeln i december otvivelaktligen påverkades av de mildare restriktionerna. Jämfört med december 2020 var restriktionerna under december 2021 mycket lösare, någonting som fick den svenska befolkningen att delvis röra sig ut till de fysiska butikerna.

Samtidigt, menar han, är tillväxttakten för e-handeln anmärkningsvärd, särskilt med tanke på att e-handeln slog rekord redan året före i pandemins spår.