Äldre kvinna sitter vid ett bord och håller i ett papper samtidigt som hon knappar på en miniräknare.Den som väljer att gå i pension ett par år tidigare än riktåldern kan förlora flera tusenlappar i pension. Däremot kan pensionen bli högre om man väljer att arbeta längre än riktåldern. Foto: insta_photos/Shutterstock.com

Privatekonomi

Det blir dyrt för plånboken att gå i pension tidigt. Den som väljer en tidig pension får räkna med att det kostar. Enligt beräkningar som försäkringsbolaget Skandia har gjort handlar det om tusentals kronor varje månad som man går miste om, skriver Dagens Nyheter.

Medellivslängden år 2000 var 77,4 år för män och 82 år för kvinnor, enligt statistiska Centralbyrån. Medellivslängden har ökat och var 2019 81,3 år för män och 84,7 år för kvinnor.

Ökad medellivslängd inte medtagen i beräkningen av pensionen

Den ökade medellivslängden får konsekvenser för pensionen. För de som går i pension senast vid 65 års ålder innebär det att pensionen ska räcka flera år av liv längre än tidigare beräkningar då medellivslängden var kortare för både män och kvinnor.

Det innebär att fler kommer att behöva arbeta längre och gå i pension senare än vad man varit inställd på eller så får man vara beredd på att få en lägre pension per månaden jämfört med lön än tidigare generationer. Eller så behöver man öka sitt pensionssparande. Men Sveriges politiker tycker att allt fler svenskar borde arbeta längre än 65 år. 

Riktåldern har ökat

Pensionsmyndigheten fick för ett par år sedan i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på riktåldrar för att se hur länge en person behöver arbeta för att få ut en pension motsvarande 70 till 80 procent av den lön personen hade innan den gick i pension. Den riktåldern har ökat i takt med att medellivslängden har ökat. 

Men det finns de som vill gå i pension före sin riktålder, vilket kommer att påverka deras pension. Skandia har i en rapport försökt beräkna kostnaden för de som vill vill sluta arbeta före sin riktålder.

Hur påverkas pensionen vid tidigare pensionering

Om en person som är född på 70-talet vill sluta arbeta och gå i pension tre år innan sin riktålder innebär det att pensionen blir 19 procent lägre, enligt Skandias beräkningar. Det betyder att personen får mellan 6 200 och 10 400 kronor mindre per månad beroende på tidigare lön.

Om samma person väljer att gå i pension två år innan sin riktålder minskar pensionsnivån med bara 13 procent. Det innebär ett inkomstbortfall på mellan 4 200 och 8 150 kronor per månad. 

När det gäller personer födda på 80-talet och 90-talet kan det skilja sig åt när det gäller summorna men procentuellt sett så blir sänkningen i princip lika stor.

För de som däremot vill arbeta längre än sin riktålder kan pensionen bli 15 till 16 procent högre per månad än om personen gått i pension vid sin riktålder.