Regleringar

Under förra året mottog diskrimineringsombudsmannen (DO) en anmälan om att SBAB diskriminerade personer över 60 år genom att neka dem bolån. Nu har banken fällts och sedan rutinerna ändrades har fler fått bifall för sina bolåneansökningar.

Diskrimineringsombudsmannen fäller SBAB

DO har slagit fast att statliga SBAB genom att använda en åldersregel vid låneansökningar brutit mot diskrimineringslagen. SBAB har diskriminerat personer från 60 år och uppåt genom att göra det svårare för dessa personer att beviljas bolån. I beslutet skriver DO att den metod som använts vid bedömning av låneansökningar har utgjort en överträdelse av förbudet mot diskriminering som har samband med ålder. Detta efter att det visat sig att SBAB använt en schabloniserad kalkylmetod där en sökandes inkomst räknades ned med 30 procent från det år personen fyllde 60. Oavsett arbetssituation räknade man alltså med en rejält reducerad inkomst.

Banken nekade att de hade en övre åldersgräns

DO tog emot anmälan i maj förra året och var därefter i kontakt med banken som förnekade att det fanns en övre åldersgräns för att bevilja bolån. Däremot sa man att nya regler på bolånemarknaden låg till grund för beslutet.

– Det är viktigt att komma ihåg att grunden till detta handlar om att skydda låntagare från att belåna sig för högt och att ha möjligheter att betala räntor och amorteringar även vid en kommande inkomstförändring, har Karin Hallgren, informationschef på SBAB, tidigare sagt till SvD.

SBAB är positiva till DO:s utredning

PÅ SBAB är man positiv till den utredning som DO genomfört. Man menar även att man själva kommit fram till samma slutsats som DO och ändrade rutinerna redan förra sommaren.

– Redan i inledningen av utredningen hade vi själva kommit till slutsatsen att det sätt vi hanterade bolånedirektivet på inte var vare sig kundvänligt eller rättvisande, säger Karin Hellgren till SvD.

Sedan rutinerna ändrades har över 50 procent fler fått bifall på sina bolåneansökningar.