Myntstaplar i stigande storlek bredvid miniatyrhus.Det är många faktorer som påverkar boräntan. Några av dem är Riksbanken, marknaden och inflationen. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Bolån

Det är många saker som påverkar din boränta. Riksbankens reporänta är förstås en stor del i det hela, men det är inte allt. Marknaden styr också. Och marknaden tror att Riksbanken kommer höja räntan hela åtta gånger på två år. De ambitionerna har dock inte Riksbanken själv.

SvD Näringsliv har listat åtta faktorer som påverkar din framtida boränta. Här redogör vi för alla de faktorerna och sammanfattar några av dem.

Dessa faktorer påverkar din boränta

  • Riksbanken
  • Marknadsräntorna
  • Inflationen
  • Löneförhandlingar och inflationsförväntningar
  • Kronan, ECB och andra centralbanker
  • Världsekonomin
  • Bostadsmarknaden
  • Ingves efterträdare

Riksbanken och marknaden i samspel

Riksbanken styr ju reporäntan och kan därmed påverka de rörliga räntorna ganska mycket. Om reporäntan höjs blir det dyrare för bankerna att finansiera sina bolån, vilket leder till högre rörliga räntor.

De bundna räntorna har Riksbanken däremot inte lika mycket kontroll över. Riksbanken kan visserligen köpa bostadsobligationer för att hålla de bundna boräntorna låga. Men de bundna räntorna påverkas främst av marknadens förväntningar på framtida räntor.

Marknaden tror just nu på många fler räntehöjningar än Riksbanken. Därför har räntan som bankerna betalar för att låna pengar stigit, vilket leder till att de bundna boräntorna stiger.

Inflation och inflationsförväntningar spelar roll

Inflationen är en stor del av Riksbankens beslut att höja eller sänka räntan. Om inflationen ökar för mycket är det större sannolikhet att Riksbanken höjer räntan.

Riksbanken har ett mål att hålla inflationen i Sverige på 2 procent. I februari låg inflationen på 4 procent – en ganska rejäl ökning. Därför är det inte omöjligt att Riksbanken kommer höja räntan tidigare än 2024, som nu är sagt.

Men även vilka förväntningar som finns på inflationen spelar in. Med hjälp av enkäter mäter man regelbundet vad hushåll, fack och företag tror kommer hända med inflationen.

Våga byta bank och förhandla om boräntan

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är många olika delar som påverkar boräntan. Det bästa du kan göra som konsument är att hålla koll på ränteläget och våga förhandla om din ränta. Var inte heller rädd för att byta bank om det krävs för att få lägre ränta.

Här på Låneguiden kan du enkelt jämföra bolån för att hitta lånet med de bästa räntorna och villkoren för dig.