Villor i Danderyd kommun från sjön.Danderyd är den kommun där det byggs minst bostäder i hela Sverige. Det trots att Boverket flaggat för att det behövs minst 630 000 nya bostäder. Foto: Caroline Ericson/Shutterstock

Bostadsmarknaden

Boverket har gått ut med siffror som menar på att det fram till 2030 kommer att behöva byggas mer än 630 000 nya bostäder, skriver SvD. Samtidigt är vissa kommuner mer försiktiga med att bygga fler bostäder än andra. Längst ner ligger Danderyd.

Norr om Stockholm ligger Danderyd, kommunen där det byggs minst i hela Sverige. Kommunen själv menar att de visst bygger, men siffrorna visar att det inte byggs mer än 1,22 nya bostäder per år och per  1 000 invånare.

Jungfrulig mark

Om alla kommuner i Sverige sällade sig till att bygga 6,3 bostäder per år och per 1 000 invånare så skulle målet om 630 000 bostäder innan år 2030 bli nått. 

Men Danderyd kommun själva tycker att de hjälper till med bostadsbygget så mycket de kan, trots att de ligger långt under Boverkets mål. Det som håller dem tillbaka är att bygga samtidigt som de bevarar kulturmiljön, menar Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande i Danderyd.

– Vi byggde i går, vi bygger i dag och vi kommer att bygga i morgon. Vi vill utveckla kommunen hållbart, vackert och i samklang med vår kulturmiljö, då gäller det att vara försiktig när jungfrulig mark exploateras, säger Hanna Bocander.

Kan ha att göra med bostadsvärde

Men det är inte bara kulturmiljön som står i fokus i Danderyd. Det råder också en viss oro för att befintliga bostäders värde ska minska om det byggs fler bostäder i kommunen.

– Många vill flytta till Danderyd, då är det viktigt att vi inte i vår iver att få fler kommuninvånare bygger bort det som alla uppskattar med kommunen: en trygg och modern trädgårdsstad och med en blandning av villor och flerbostadshus och nära till både vatten och grönområden, säger Hanna Bocander.

Danderyd kommun har även kritiserat andra kommuner för att sakna vad de kallar för ett evighetsperspektiv. I Danderyd, menar Hanna Bocander, står ett långsiktigt perspektiv i fokus och då kan man inte bygga för mycket för snabbt.