En man står på en stege vid en vägg och ritar grafik på väggen med pilar som pekar uppåtDet börjar ljusna för svensk ekonomi även om läget fortfarande är allvarligt. Trots att BNP föll mer än vad man tidigare bedömt verkar det som att botten är nådd och att läget vänder. Foto: ESB Professional/Shutterstock.com

Ekonomi

Finansminister Magdalena Andersson ser flera tecken på att ekonomin går åt rätt håll. Botten kan vara nådd och nu är det dags att vidta åtgärder i höstbudgeten för att starta om ekonomin, skriver Dagens Nyheter.

Sveriges ekonomi har sett väldigt dyster ut under våren men nu syns flera tecken på att situationen håller på att förändras. Inköpschefsindex har ökat och data som Finansdepartementet studerat visar att bland annat korttransaktionerna blir fler och likaså bordsbokningarna.

Stabilt men allvarligt läge i svensk ekonomi

Finansminister Magdalena Andersson betonar att det fortfarande är ett allvarligt läge. Prognoserna nu är något stabilare än tidigare men mycket är fortfarande väldigt osäkert. 

Även fast Magdalena Andersson ser en ljusning i ekonomin är siffrorna för helåret 2020 mer negativa än de som presenterades i april. Nu presenterade hon siffror där BNP väntas falla med 6 procent vilket är 2 procent mer än tidigare.

Skulden i den offentliga sektorn landar på 45,7 procent av BNP istället för 39,9 procent. Skälet till den ökade skulden är de statliga åtgärderna som vidtagits för att stötta näringslivet som i nuläget har kostat 255 miljarder kronor. 

Skriver ner tillväxtprognosen trots en ljusning i ekonomin

Magdalena Anderssons förklaring till att tillväxtprognosen skrivs ner trots att det syns tecken på en ljusning i ekonomin är att bedömningen är att fallet för BNP under andra kvartalet kommer bli större än vad de först trodde. Samtidigt finns det data som visar att svensk ekonomi har nåt botten. Landets ekonomi är på väg upp men från en nivå som ligger lägre än de antog i vårpropositionen och lite långsammare.

I budgetpropositionen i höst kommer det finnas åtgärder men Magdalena Anderssons bedömning är att det kommer behövas stimulanspaket även för 2021 och till och med kanske för 2022. Skulle utvecklingen visa sig gå sämre än vad Finansdepartementet förutspår kan det bli aktuellt med åtgärder tidigare. 

Det största orosmomentet nu är hur världsekonomin utvecklas. För svenska exportföretag är det väldigt viktigt, säger Magdalena Andersson.