leende kvinna lägger mynt i en spargrisSätt upp mål för ditt buffertsparande för att sedan komma igång även med ett långsiktigt sparande. Foto: Aaron Amat/Shutterstock.com

Tips & råd

En buffert är nödvändig att ha för oförutsedda händelser. Trots det saknar väldigt många ett sparkapital. Det är alltid bra att se över sin ekonomi och göra en planering för sitt sparande. 

Ett buffertsparande är det viktigaste sparandet av alla. En buffert ger dig en ekonomisk trygghet om något oförutsett skulle hända. Att spara till en buffert gör du lättast genom att skaffa ett sparkonto med automatisk överföring av ett förutbestämt belopp från ditt lönekonto. Det är också bra om sparkontot har kostnadsfria uttag.

Hur stor buffert behöver man ha?

Hur stor buffert du behöver beror på hur du lever och bor, om ni är flera personer i hushållet eller om du har bil. Med två inkomster i hushållet ökar den ekonomiska tryggheten då man kan hjälpa varandra.

Bor du i en villa ökar risken för oförutsedda utgifter i jämförelse med om du skulle bo i en hyresrätt. Om du har bil ska bufferten kunna täcka reparationer och självrisk. Om din bil är av äldre eller nyare modell är också avgörande för hur stor buffert du behöver, då riskerna för reparationer ökar med äldre bilar.

Tänk också på att det är bra att ha en buffert om du skulle bli sjuk eller arbetslös. En bra buffertstorlek för en person ska kunna täcka dina utgifter under två till tre månader. Man brukar säga att en bra buffertstorlek är cirka två till tre månadslöner.

Kom igång med ditt sparande

Det finns många sätt att spara pengar på. Det vanligaste och enklaste för ett buffertsparande är att öppna ett sparkonto med stående överföring från ditt lönekonto. Därefter sätter du upp ett mål för ditt buffertsparande. När du nått ditt mål för ditt buffertsparande är det dags att titta på ett mer långsiktigt sparande.

I dag är räntan på ett sparkonto väldigt låg. Hos de större bankerna är räntan i princip obefintlig vilket gör att dina pengar långsiktigt kan riskera att tappa i värde. Därför räcker det om du bara har din buffert där.

Långsiktigt sparande i aktier eller fonder

För ett långsiktigt sparande som sträcker sig över minst tre år har det historiskt sett varit mer lönsamt att ta en högre risk och spara i fonder eller aktier. Om du ska spara i aktier eller fonder är helt hållet upp till dig.

Tänk på att det tar lite mera av din tid att spara i aktier. En aktie motsvarar ett delägarskap i ett företag, vilket gör att aktier kräver mer engagemang av dig som sparar eftersom du behöver bevaka företaget som du har köpt aktier i kontinuerligt. Fonder förvaltas däremot av en professionell fondförvaltare vilket gör att du får tid över till annat.

Fonder är ett tryggt sparande med lägre risk medan aktier ger möjlighet till högre avkastning. Dock är ett sparande i aktier mer riskfyllt.