Panoramavy över hamnen i Danmark och den danska kyrkan Christioan och nordeas bankkontor.Danska bolånekunder som binder sina bolån på mer än 20 år erbjuds nollränta. Något som troligtvis aldrig kommer att hända för svenska bolånekunder. Foto: Oliver Foerstner/Shutterstock.com

Bolån

Allt fler banker i Danmark erbjuder bolånekunder nollränta. Men enligt Robert Boije, chefsekonom SBAB, är det inte troligt att svenska bolånekunder får samma villkor, skriver SvD Näringsliv

Nordea i Danmark presenterade under veckan nollränta för de bolånekunder som tecknar bolån på 20 år. Men Nordea är inte ensamma om att erbjuda bolånekunderna nollränta. Danmarks största bolåneinstitut, Totalkredit, erbjuder alla bolånekunder som binder sina lån över två årtionden nollränta. Även Danske Bank har flaggat för att de kommer erbjuda bolånekunderna nollränta under 2021.

Inte troligt med nollränta i Sverige

Att något liknande skulle kunna ske i Sverige är inte troligt, av flera olika anledningar. Enligt Robert Boije är de danska bankernas avgifter vid sidan av bolånen en viktig skillnad.

I Danmark måste bankerna erbjuda bolånekunderna samma bolåneränta som de själva betalar för att kunna finansiera bolån. Men i stället för ränta tar de danska bankerna ut en avgift på bolånen. I Sverige tjänar de svenska bankerna däremot pengar på mellanskillnaden på in- och utlåningsräntan. Att jämföra bolåneräntor rakt av i Danmark och Sverige blir därför missvisande, anser Robert Boije. 

Flera faktorer som påverkar den danska nollräntan

Förutom nollränta och avgiften vid sidan av bolånen i Danmark finns det två andra faktorer som påverkar räntan på bolån. Just nu är räntan på danska statsobligationer lägre och insättningsräntan är negativ på flera sparkonton i de danska bankerna. 

Även om de danska statsobligationerna har negativ ränta finns det intresse och efterfrågan på de obligationerna. Investerare köper danska statsobligationer med en tro att räntan kan bli ännu lägre. Det gör att värdet går upp på de obligationerna som redan är köpta. Enligt Robert Boije räknar de som köper obligationerna med negativ ränta att de kan tjäna pengar på att köpa dem, vilket är en riskabel kalkyl eftersom räntorna kan börja stiga igen.

Nollränta sedan 2012

Sedan 2012 har den danska centralbanken hållit styrräntan på noll eller under noll. Det verkar inte som att vare sig den danska centralbanken eller någon annan centralbank i Europa kommer att höja styrräntan under 2021.

I Danmark bidrar även de danska pensionsfonderna till att finansiera bolånen, vilket underlättar för de danska bolåneinstituten att erbjuda nollränta på bolånen. Dock sker det med risk att pensionskapitalet får lägre avkastning.

Hårdare krav på kapitaltäckningsregler i Sverige 

I Sverige har bankerna hårdare krav på kapitaltäckningsregler. Efter finanskrisen infördes hårdare krav på större ekonomiska buffertar, vilket gör att räntorna på bolån är högre i Sverige än i Danmark.

Enligt Robert Boije kommer det alltså att dröja innan svenska bolånekunder erbjuds nollränta om det ens kommer att hända.