Villaområde med grönska runtom.Aprilstatistiken visar dämpade bostadspriser i landet som helhet. I både Stockholm och Malmö sjönk villapriserna med hela tre procent. Foto: a40757/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

När SBAB och Booli sammanställer statistiken för april blir det tydligt att prisutvecklingen på bostadsmarknaden har dämpats. Bortser man från säsongsbetonade effekter sjönk priserna med totalt 0,4 procent, så det är inga kraftiga siffror det handlar. Det som sticker ut är prisfallet på villor i både Stockholm och Malmö. Det skriver SvD Näringsliv/TT.

Under april dämpades prisökningstakten på bostadsmarknaden, enligt SBAB:s och Boolis aprilsiffror. SvD/TT har pratat med Robert Boije, chefsekonom på SBAB, som konstaterar att vi har ett trendskifte nedåt. Även om det å andra sidan inte rör sig om några dramatiska prisfall i landet som helhet.

Räknar man in de säsongsbetonade effekterna gick priserna upp med 0,4 procent, men bortser man från dessa sjönk priserna med 0,4 procent i april.

Prisfallet på villor i Stockholm och Malmö sticker ut

Det finns dock vissa siffror som sticker ut i statistiken. I både Stockholm och Malmö sjönk villapriserna med hela tre procent förra månaden. Enligt Robert Boije är det inte ovanligt med lite svängningar vissa månader, men när det handlar om så mycket som tre procent är det rätt stora förändringar.

I Storgöteborg noterade man däremot en prisuppgång på 0,1 procent.

Svårt att dra slutsatser när siffrorna spretar

Robert Boije tillägger att det inte är helt lätt att dra några slutsatser av prisfallet när siffrorna spretar. Att priserna faller i Stockholm är inte jättekonstigt med tanke på den höga prisnivån och den allt större oron över höjda räntor. Mer oväntat är att man ser samma trend i Malmö, där priserna överlag är mycket lägre.

Inga dramatiska svängningar på bostadsrättsmarknaden

Även bostadsrättspriserna svänger, men inte lika mycket som villapriserna. Den största förändringen såg man i Storstockholm där lägenhetspriserna gick ned med 0,7 procent. I Stormalmö gick de upp med 0,3 procent.