Två personer skakar hand över ett skrivbord angående ett avtal gällande bolån. På skrivbordet står ett miniatyrhus, en uppslagen kalender, dokument och pengar i olika valörer.Om din privatekonomi inte drabbas av krisen bör du fortsätta amortera på dina bolån. Men om du saknar buffert eller fått gå ner i inkomst kan det vara en bra idé att ansöka om amorteringsfrihet. Foto: Elle Aon/Shutterstock.com

Privatekonomi

Från och med den 14 april blir det lättare för hushållen att pausa sina amorteringar på bolån. För en del kan det vara en chans att öka sin ekonomiska buffert medan det för andra kan vara en fälla, skriver SvD Näringsliv.

Coronakrisen har lett till permitteringar, arbetslöshet och konkurser. För att underlätta för privatpersoner har Finansinspektionen bestämt att tillfälligt slopa amorteringskravet för både nya och gamla bolånetagare. 

Permitterade och arbetslösa har en anledning att ansöka 

Undantaget om amorteringsfrihet gäller från och med 14 april 2020 till och med 31 augusti 2021. Redan nu är det många hushåll som har hört av sig till sina banker och ansökt om att få pausa sina amorteringar. Men enligt flera sparekonomer är det inte alla som gynnas av amorteringsfriheten ur ett privatekonomiskt perspektiv.  

Enligt Avanzas sparekonom, Johanna Kull, är Finansinspektionens agerande en bra åtgärd. Dock betyder det inte att alla bör ansöka om amorteringsfrihet. De som framför allt ska vända sig till banken och ansöka om amorteringsfrihet är de som redan har blivit drabbade genom att de har fått en lägre inkomst eller saknar en buffert.

Tillfälle att stärka sin ekonomiska buffert

Maria Landeborn på Danske Bank stödjer Johanna Kulls uttalande. Enligt Maria Landeborn är korttidspermittering eller en ökad risk för att bli arbetslös helt klart en anledning till att ansöka om amorteringsfrihet på sina bolån, eftersom man då kan satsa på att stärka sin ekonomiska buffert.

Eftersom många som har bostadslån redan i vanliga fall har svårt att spara pengar i en buffert kan det vara läge att ansöka om amorteringsfrihet eller pausa amorteringarna tillfälligt. Det ger dem möjlighet att och lägga undan de pengarna som skulle gå till amorteringen i en buffert.

Ränta på sparkontot

Storleken på en buffert varierar utifrån ens inkomst, hur man bor och hur man lever. En bra tumregel är enligt Maria Landeborn att ha ett par månadslöner på sitt sparkonto.

Eftersom det i nuläget är nollränta på storbankernas traditionella sparkonton kan du behöva se dig omkring för att få ränta på dina pengar. Bland nischbankerna går det att hitta banker som erbjuder både ränta och insättningsgaranti.

Fortsätt amortera om krisen inte drabbar privatekonomin

Det finns ingen anledning att ansöka om amorteringsfrihet eller pausa sina amorteringar om man inte drabbas av krisen. Att amortera på sina bostadslån är bra eftersom det sänker hushållets risker. Förutom att räntebetalningarna blir mindre känsliga när lånen minskar ökar man dessutom motståndskraften mot bostadspriserna, som har en tendens att falla under kristider.