Sjuksköterska håller i ett provrör som innehåller blod och är märkt med texten coronavirusCoronaviruset påverkar den svenska kronan och gör den svagare. Även ränteläget på statsobligationer har påverkats negativt. Foto: SamaraHeisz5/Shutterstock.com

Valuta

Den svenska kronan pressas av Coronaviruset. Svensk köpkraft äts upp och ränteläget i den svenska ekonomin trycks ned, skriver SvD Näringsliv.

Den svenska kronan är en liten valuta, vilket gör att den är mer känslig när det blir lite turbulent i den globala ekonomin och den tenderar att ofta ta stryk i orostider. Coronaviruset har påverkat den svenska köpkraften negativt och ränteläget i den svenska ekonomin har pressats ned.

Investerare väljer stora valutor framför kronan

Enligt Nordeas chefsanalytiker, Torbjörn Isaksson, har Kina stor inverkan eftersom de utgör 20 procent av världens ekonomi. Om det är oroligt på marknaderna vill investerarna hellre arbeta med de stora valutorna där andelen köpare och säljare är många fler. 

Den svenska kronan är nu nere på 9:76 kronor mot dollarn. Kronan har inte varit så låg sedan oktober 2019. Även mot euron har kronan tappat och är nere på 10:54 kronor. 

Svenska ränteläget påverkas negativt av Coronaviruset

Det är inte bara kronan som har tagit stryk. Även andra tillgångar drabbas av de oroligheter som Coronaviruset sprider. Även den tioåriga svenska statsobligationen har påverkats negativt, där räntan har sjunkit under noll till minus 0,01 procent.

I januari i år låg räntan på tioåriga statsobligationer på plus 0,19 procent. 

Tillväxten i Kina kan falla med tre procentenheter

Kinas marknad kommer att påverkas av transportrestriktioner och produktionsstopp och en, till viss del, vilande marknad. Torbjörn Isaksson räknar med att tillväxten i Kina kan falla med tre procentenheter eller mer under årets första kvartal på grund av Coronaviruset. Det kommer att synas i den globala BNP:n

Men om det tar fart igen i produktionen och efterfrågan tror Torbjörn Isaksson att BNP:n kan återhämta sig globalt under andra kvartalet.

Oljepriset fortsätter också att pressas när efterfrågan på drivmedel minskar. Samtidigt stiger guldpriset eftersom investerare ser guldet som en säkrare investering när det råder oroliga tider i världsekonomin.