EU-flaggan vajar i vinden framför Europeiska centralbanken.Coronapandemin har på sin korta tid satt djupa spår i världsekonomin. Nu fruktar man för att det kan bli en ny bankkris i Europa. Foto: Creative Lab/Shutterstock.com

Ekonomi

Europas banker har haft det tufft under en längre tid och coronakrisen gör det ännu tuffare. Samtidigt ska den redan pressade lönsamheten klara av att hantera en djup lågkonjunktur, något som kan leda till en ny bankkris, skriver Dagens Industri.

Redan innan coronapandemin lamslog hela världen hade de europeiska banksystemen sina problem. Men nu har läget förvärrats och investerare drar öronen åt sig. 

Svenskt bankindex nere på samma nivåer som 2012

Stockholmsbörsens bankindex tappade under maj månad nästan hela sin återhämtning från april. Från februari när Stockholmsbörsens bankindex toppade är raset över 30 procent.

I helhet har Stockholmsbörsen tappat den uppgång som skett under de senaste 15 månaderna innan coronapandemin var ett faktum, och bankindex är nere på samma nivåer som under slutet av 2012.

Värre situation i Europa

Situationen i Europa ser dock ännu värre ut. Euro Stoxx Banks Index, som är de största bankernas bankindex i euroområdet, är lägre än någonsin. Indexet har nästan halverats bara i år och ligger nu långt under finanskrisens botten. I dag handlas Stoxx Europe 600 Banks, som är det bredare bankindexet i Europa, till bottennoteringar från 1987.

Utvecklingen i Europa är mycket sämre än den i USA, där den amerikanska börsens bankindex ligger på samma nivå som 2016. Den europeiska utvecklingen går mot en ny kris och marknaden har svårt att se att det inte blir en ny bankkris.

Bankerna har haft en låg avkastning i över ett decennium

Men Europa har å andra sidan i mer än ett decennium haft en form av lågintensiv bankkris, med undantag från bland annat de svenska bankerna. De europeiska bankerna återhämtade sig aldrig riktigt efter finanskrisen 2008. 

Den genomsnittliga banken i EU hade under 2007 en avkastning på eget kapital på 10 procent. Den siffran har pendlat mellan 3 och 6 procent under de senaste åren, vilket är lägre än vad som är hållbart långsiktigt, enligt ECB:s undersökningar. Det är även långt under vad de amerikanska bankerna levererar. Även svenska storbanker ligger högre med sina 10 till 15 procent. 

Extremt låga räntor har stöttat ekonomin

Ekonomin har stöttats av de extremt låga räntorna, vilket har begränsat risken för kraftig lågkonjunktur. Samtidigt har problemlån och kreditförluster i förhållande till utlåning under de senaste åren minskat hos de europeiska bankerna. 

Men coronapandemin har lett till ökade kreditförluster och en kollaps i oljepriset. Men eftersom lönsamheten redan innan var svag räcker inte krockkudden till för bankerna.

”De flesta EU-banker har nu redovisat sina resultat för första kvartalet 2020 – och det är ingen vacker bild”, skrev storbanken Citi i en analys redan i förra veckan.

Finns en risk för bankkris även om det scenariot är osannolikt

Enligt Finansinspektionens chefsekonom, Henrik Braconier, har den europeiska banksektorn haft betydande problem ganska länge, vilket visade sig under finanskrisen och kommer att visas igen. Risken att det blir en riktigt allvarlig bankkris är förhöjd, men det är ändå osannolikt med ett sådant scenario. 

Henrik Braconier tror inte att myndigheterna i Europa kommer att tillåta att det sker en bankkris. Europeiska centralbanken har varit väldigt tydliga med att de gör vad som krävs för att banksystemet ska fungera genom att erbjuda finansiering till kostnader som är rimliga.