Rosa spargris med munskydd och glasögon står på ett bord med en miniräknare bredvidÄn så länge är de flesta inte oroade över sin boendesituation. Men däremot är det flera hushåll som har börjat spara mer än vad de gjort tidigare. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Privatekonomi

Under årets första kvartal har hushållens köpkraft för bostäder försvagats. Coronakrisen har samtidigt lett till att man oroar sig för sina boendekostnader, vilket har lett till att allt fler hushåll väljer att spara, skriver Dagens Industri.

Coronakrisen har skapat en stor oro hos flera av de svenska hushållen. Sifo har på uppdrag av Swedbank gjort en undersökning där man frågat hushållen hur coronakrisen har förändrat synen på boende och sparande.

Majoriteten oroas inte över sitt boende

Majoriteten av familjerna är obekymrade, medan 14 procent känner en liten oro för sina möjligheter att bo kvar i bostaden. Nästan lika många oroar sig för fallande bopriser. 

Enligt Swedbanks privatekonom, Arturo Arques, bör den som vill byta bostad påbörja köp- och säljprocessen ungefär samtidigt. När man förbereder den egna försäljningen bör man samtidigt se till att ha klart ett lånelöfte. 

Fler väljer att spara

Även sparviljan har påverkats av coronapandemin. Lite mer än var åttonde hushåll säger att de nu sparar lite mer än vad de har gjort tidigare. 

– Även om minskad konsumtion påverkar tillväxten i ekonomin negativt är det bra att bygga en sparbuffert på minst två månadslöner, säger Arturo Arques.

Däremot säger majoriteten av de som har renoveringsplaner att deras planer för bostaden inte har förändrats. Det gäller även de som har planer på att flytta. De som har ändrat sina flyttplaner har gjort det för att de är oroliga för att bli arbetslösa, få en sämre ekonomi eller för att de tror att bostadspriserna framöver kommer att sjunka.

Boindex visar att hushållen lägger 30 procent av inkomsten på boende

Swedbank har samtidigt redovisat sitt boindex för årets första kvartal. Boindex mäter köpkraften för boende. Indexnivån 100 motsvarar att hushållen lägger 30 procent av sin disponibla inkomst på boendekostnader. 

Köpkraften har minskat något under första kvartalet på grund av stigande medianpriser och på grund av att den genomsnittliga boräntan steg från 1,58 till 1,67 procent.

Slutsatsen av Swedbanks boindex är att hushållen generellt sett har har goda möjligheter till att köpa ny bostad men att det är stora skillnader lokalt.