Consectors grundare Jonas Ryberg och Pontus Holgersson. Foto: Pressbild/Consector

Privatlån

Consector, som i många avseenden varit en innovativ låneförmedlare, redovisar en vinst efter föregående års satsningar. Företaget redovisar utöver ett positivt resultat med en stark tillväxt även en utlåningsvolym inom privatlån på över två miljarder kronor.

Consector startades 2014 och har sedan dess satsat hårt på att utveckla tekniska lösningar för att göra låneförmedling smidigare. Under flera år gjorde dessa satsningar att företaget inte gjorde ett positivt resultat.

I takt med att deras lösningar nu börjat användas av kunderna vänds denna trend. För det här kvartalet redovisar man en vinst, och planerar redan för nyanställningar.

Consector i framkanten av utvecklingen

Sedan starten av företaget har Consector strävat efter att bli mer än en i mängden. Tidigt i deras verksamhet lanserades Lånekoll som hjälper deras kunder att få de bästa lånen via en smidig app. Utöver det erbjuder de personlig service, vilket många inte gör i samma uträckning idag.

För några år sedan kunde det ifrågasättas om dessa investeringar verkligen varit nödvändiga. I dagsläget verkar satsningarna dock innebära att Consector säkrar sin framtid för en lång tid framöver.

I en tid då många företag väljer att skära ner i sin personalstyrka till följd av digitaliseringen går nu Consector mot strömmen, och nyanställer. Hur många nya medarbetare det rör sig om är ännu inte klarlagt, men troligtvis kommer kontoret behöva växa snabbt för att hantera den ökade kundbasen.

Ökat kundunderlag och större lånevolymer lovar gott för framtiden

Slutsatsen av 2017 års redovisning för Consector är att man har hjälpt 50 000 kunder och förmedlat över två miljarder kronor i privatlån. Både kundvolymen och utlåningsvolymen är imponerande, och pekar med all sannolikhet mot att Consector kommer att vara en viktig aktör på marknaden under 2018.

Hur Consectors framtid utvecklas är självklart omöjligt att säga, men utgångsläget ser bra ut. Tidigare har man gjort förluster med externt kapital från riskkapitalbolag och affärsänglar, något som förhoppningsvis inte kommer att behövas i framtiden.