Närbild på manshand som håller i en husnyckel. En rosa spargris bredvid med en röd pil som illustrerar att räntan kommer stiga.Räntan på bundna bolån väntas stiga snabbare än beräknat enligt nya prognoser från SBAB. Samtidigt tror bolånebanken att Riksbanken kommer att höja räntan tidigare än beräknat. Foto: Burdun Iliya/Shutterstock.com

Bolån

Feds besked om att lämna styrräntan oförändrad var väntat. I stället hamnade fokus på inflationen, vilket påverkar även de svenska räntorna. Det statliga bolåneinstitutet SBAB spår nu att de bundna bolåneräntorna kommer att stiga snabbare än vad man först beräknat, skriver SvD Näringsliv.

Under de senaste månaderna har räntan på räntebärande papper på den globala marknaden stigit. Beskedet från den amerikanska centralbanken att lämna räntan oförändrad och att BNP förväntas stiga påverkade börserna positivt. Däremot skapade prognosen om stigande inflation en viss marknadsoro över hela världen.

Stigande inflation skapar oro

Oron om stigande inflation har bland annat tryckt upp de långa marknadsräntorna i USA men även i eurozonen och i Sverige. SBAB:s tidigare bedömning var att de bundna räntorna sakta men säkert skulle röra sig uppåt. Nu har man sett att utvecklingen går in en snabbare takt än vad man först prognostiserade. 

Robert Boije, chefsekonom SBAB, säger i en intervju med SvD Näringsliv att när de har tittat på marknadens prissättning av räntor för olika löptider via den så kallade avkastningskurvan kan man se att kurvan går betydligt brantare uppåt än hur det såg ut vid årsskiftet. I SBAB:s nya prognos har banken lagt mycket vikt vid att titta på just avkastningskurvan.

Räntan på bundna bolån stiger

SBAB:s bedömning är att räntan på bolån som har en bindningstid på mellan ett och fem år att justeras upp med 0,2 till 0,3 procentenheter till januari 2024, jämfört med deras tidigare prognos.

I dag ligger boräntan på bundna bolån väldigt lågt, ibland till och med lägre än den rörliga räntan. Det går att få en treårig boränta på cirka 1,2 procent. Men enligt SBAB:s bedömning väntas en treårig boränta landa på cirka 2,4 procent.

Om inflationen däremot fortsätter att vara väldigt låg både i år och under nästa år kan prognosen se annorlunda ut och då stiger inte räntan på bundna bolån lika snabbt. 

SBAB tror på tidigare höjning av styrräntan

Vidare räknar SBAB med att Riksbanken kommer att höja styrräntan tidigare än beräknat. Styrräntan är den räntan som påverkar den rörliga bolåneräntan. Riksbanken har tidigare själva kommunicerat att en höjning av styrräntan inte är aktuell förrän 2024. Men SBAB tror att styrräntan kommer att höjas tidigare och att det sker redan under 2023.