VillaområdeÄven om bruttomarginalen på bolån har minskat finns det fortfarande utrymme för bolånetagare att förhandla om räntan. Foto: TDKvisuals/Shutterstock.com

Bolån

Under andra kvartalet 2020 minskade bankernas bruttomarginal på bolån med 3 punkter. I slutet av andra kvartalet uppgick bruttomarginalen till 1,26 procent, vilket är en minskning med 3 punkter från första kvartalet då bruttomarginalen låg på 1,29 procent, skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Bruttomarginalen på bolån minskade under andra kvartalet 2020 med 3 punkter från 1,29 procent under första kvartalet till 1,26 procent under andra kvartalet.

Coronaviruset gjorde att bruttomarginalen på bolån sjönk

Under slutet av första kvartalet 2020 ökade bankernas finansieringskostnad på bolån till följd av den finansiella turbulens som bröt ut på grund av coronaviruset. Den högre finansieringskostnaden höll i sig under större delen av andra kvartalet även om den i slutet av andra kvartalet började sjunka. 

Högre finansieringskostnader samtidigt som utlåningsräntan på bolån låg kvar nästan oförändrad ledde till att bolånens bruttomarginal minskade.

Finansinspektionen införde regleringar

Finansinspektionen har sedan 2010 till 2011 infört regleringar för att både bankernas och låntagarnas sårbarheter när det gäller bolån ska minska. Några av de regleringar man infört är bland annat en höjning av riskvikter med 25 procent för bolån och stegvisa höjningar av den inte återkommande kapitalbufferten.

Bankernas kapitalkostnad ökar med hjälp av regleringarna och för att bankerna ska kunna behålla bolånens avkastningsnivå kan bankerna ha ökat bruttomarginalen med nya regleringar. Finansinspektionen sänkte den icke återkommande kapitalbufferten från 2,5 procent till 0 procent för att kreditgivningen skulle kunna upprätthållas. I förlängningen kan det minska bankernas kostnader för bolån.

Finansinspektionen ska värna om både banker och konsumenter

I Finansinspektionens uppdrag ingår det att värna om bankernas finansiella stabilitet och att de är robusta. Samtidigt ska Finansinspektionen i sitt uppdrag skydda konsumenternas villkor. Kostnaderna för att finansiera bostaden är oftast hushållets största enskilda utgift. Bruttomarginalen på bolån är något som Finansinspektionen publicerar och som konsumenterna kan använda för att förhandla om bolåneräntan.

Finns utrymme för förhandling trots minskad bruttomarginal

För konsumenterna finns det fortfarande utrymme att förhandla om bolånevillkoren. Men det är viktigt att konsumenterna håller sig informerade om vilken ränta och vilka villkor de kan få hos olika långivare för att kunna hålla kostnaderna nere. Om konsumenter i större utsträckning var beredda att förhandla om räntan för att sänka räntekostnaderna skulle det kunna bidra till att den genomsnittliga räntan på bolån sjönk.