P2P-lån

Peer-to-peer långivaren Brocc har satt siktet på en ny marknad. Genom att de synliggjort ett nytt intresse vill låneaktören nu låna ut pengar till institutioner. Det rapporterar Breakit.

Det var under tisdagen som Breakit rapporterade om peer-to-peer långivaren Broccs nya tjänst. Aktören som tidigare riktat in sig på att låna ut pengar till privatpersoner har nu bestämts sig för att göra det möjligt för institutioner att låna pengar.

Nu erbjuder Brocc lån via värdepapper

Den senaste tiden har Brocc sett ett nytt intresse bland låntagare i form av exempelvis kommuner, stiftelser och fackförbund. Institutioner som alltså förvaltar pengar och behöver förhålla sig till speciella riktlinjer, menar Andreas Thim, kommersiell chef på Brocc.

För att underlätta utlåning av pengar till institutioner har Brocc nu valt att bygga upp ett nytt program som innebär att man kan låna pengar genom ett värdepapper men nu med samma fördelar som för de som låntagare som lånar pengar direkt på plattformen.

Med andra ord möjliggör det nya programmet för institutioner att investera direkt i Broccs nya obligation.

Institutioner kan nu investera i Broccs obligation

I och med uppbyggandet av det nya programmet som gör det betydligt lättare för institutioner att låna pengar av Brocc innebär det också att institutioner kommer att kunna investera i bolagets nya obligation.

Investeringarna i obligationen lånar Brocc sedan ut till låntagarna i forn av privatpersoner.

Lendify, en av Broccs marknadskonkurrenter, har ett liknande program sedan en tid tillbaka. Det som skiljer programmet åt är att i Lendifys version går obligationerna via en investmentbank samtidigt som att båda aktörernas obligationsvillkor varierar.

Brocc står inför en växande omsättning

Under 2017 omsatte Brocc kring 4 miljoner kronor samtidigt som de samma år förlorade 12 miljoner kronor.

Andreas Thim menar vidare att de kan se en stark framtida tillväxt som kan leda till vinst under 2019. Varumärket växer sig större, fler har koll på vilka vi är och antalet öppnade konton ökar dagligen.