Bostadsområde med villor och lägenhetshus i Östergötland, Sverige.Priserna på villor har sjunkit mer än priserna på lägenheter. Foto: Christian L Sweden/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Bostadspriserna fortsätter sjunka. Sedan toppen har priserna sjunkit med cirka 13 procent. Och Robert Boije, chefsekonom på SBAB, tror att vi ännu inte har nått botten. Det rapporterar SvD Näringsliv.

I september sjönk bostadspriserna med 1,3 procent sett till hela landet. Det visar Boolis månatliga index.

Villapriserna har sjunkit mest

Priset på villor sjönk mest, nämligen 1,9 procent. Robert Boije tror att det kan bero på elpriser och justerad pandemieffekt.

Med pandemieffekt menar han den kraftiga prisökningen som skedde på villor under pandemin, då många jobbade hemifrån och ville ha större bostad. Dessutom var elpriserna väldigt höga under en period, vilket visade sig mer på villapriserna än lägenhetspriserna.

Oförändrade priser på lägenheter

När det kommer till lägenheter så stod priserna i princip stilla. De sjönk något överallt i landet, förutom i Storstockholm, där priserna på lägenheter steg med 0,7 procent.

Boije tror dock att priserna kommer sjunka även på lägenheter framöver. Han pekar till exempel på att många bostadsrättsföreningar kommer att behöva höja sina avgifter rejält.

Tror att priserna kommer falla lite till

Enligt SBAB:s prognos kommer priserna sjunka ännu lite till innan vi har nått botten. Det gäller både lägenheter och villor, och orsaken är de höjda räntorna.

Banken tror att botten är nådd någon gång under senhösten. Men denna prognos förutsätter att styrräntan inte höjs mer efter nyår och att arbetslösheten inte skenar.

Enligt de flesta prognoser kommer arbetslösheten inte bli särskilt hög, men om det förändras kan bostadspriserna falla ännu mer.