Bostadsmarknaden har tagit fart igen. Bostadspriserna i Stockholm steg med två procent i september i år och det såldes cirka 20 procent fler bostäder än i september 2019. Foto:JJFarq/Shutterstock.com

Bolån

Under våren föll bostadspriserna rejält på vissa håll i landet. Stockholm var ett av områdena som drabbades hårdast, men nu ser det ut som att det vänder enligt Danske Banks boprisindikator.

Till följd av coronakrisen föll priserna på bostadsrätter i Stockholm under våren och i början av sommaren. Men enligt Danske Banks boprisindikator ser det ut som att priserna på bostadsrätter inom Stockholms kommun återigen börjar stiga.

Bostadspriserna ökade med två procent i september 

Under september månad steg priserna på bostadsrätter i Stockholm med två procent. Samtidigt har omsättningen på bostäder tagit fart och ökat rejält. Under september såldes det cirka 20 procent fler bostäder jämfört med september 2019. 

Om man jämför omsättningen på bostadsmarknanden mellan åren 2016 till 2018 så var omsättningen 50 procent högre under 2020.

Stor aktivitet på bostadsmarknaden

I Stockholms kommun fortsatte prisuppgången på bostadsrätter även under september. Samtidigt har det varit en väldigt stor aktivitet på bostadsmarknaden. Det är svårt att förstå att vi befinner oss mitt i en pandemi när man ser hur omsättningen har ökat. Eller så är prisökningen och den ökade omsättningen på bostäder en effekt av pandemin.

Flera orsaker till stigande priser och ökad omsättning

Stimulanserna inom finanspolitiken har aldrig varit så stora som de är nu. Dessutom är räntan väldigt låg och flera hushåll får leva amorteringsfritt i nästan ett drygt år till, till och med 31 augusti 2021.

Antalet varsel har stabiliserats och under augusti sjönk även arbetslösheten även om det skedde från väldigt höga nivåer. Dessutom har hushållens syn på både den egna ekonomin och landets ekonomi förbättrats. 

En bidragande orsak till den stora omsättningen på bostadsmarknaden kan vara hushållens mer positiva syn på räntan. Tidigare var det fler hushåll som trodde på stigande räntor på längre sikt än vad det är nu.

Priserna kommer att fortsätta stiga

Danske Bank spår att bostadspriserna kommer att fortsätta stiga men inte i samma snabba takt. Danske Bank tror inte på att det kommer att ske någon större nedgång likt mars och april när coronapandemin slog ner som en bomb. Däremot kan det komma bakslag, men att priserna skulle störtdyka som under våren är inte speciellt troligt.