Illustration av fyra hus som ökar i storlek med en pil ovanför som visar på ökningPriserna på bostadsrätter börjar sakta öka i storstadsregionerna medan bostadspriserna i övriga delar av landet ligger stilla. Foto: violetkaipa/Shutterstock.com

Bolån

Siffror från Svensk mäklarstatistik visar att bostadsmarknaden går svagt uppåt. Visserligen är uppgången knappt märkbar men ändå, skriver SvD Näringsliv.

Under juni månad steg priserna på bostadsrätter i centrala Stockholm, Göteborg och Malmö med en procent. I övriga delar av landet stod priserna stilla. I jämförelse med priserna på bostadsrätter för ett år sedan har bostadsrättspriserna stigit med tre procent och villapriserna med en procent.

Prisutvecklingen går generellt svagt uppåt enligt Svensk mäklarstatistiks försäljningschef Hans Flink. Den svaga prisökningen är i linje med dagens inflation och långt ifrån de tvåsiffriga prisökningarna som var för några år sedan.

Bostadspriserna har ökat mest i Malmö

I Malmö har priserna ökat mest sett till årsbasis. Prisökningen på bostadsrätter i de centrala delarna ligger på sju procent och i ytterområdena på åtta procent. Enligt Hans Flink beror det på att prisbilden i Malmö ligger mycket lägre än i Stockholm och Göteborg.

– Malmös medelpris på bostadsrätter är ungefär hälften mot Göteborgs och en tredjedel jämfört med Stockholm så det är lätt att det blir höga procentsiffror. I kronor kanske det inte är så mycket, säger Hans Flink.

Bostäder ses inte längre som en placeringsprodukt

Tidigare var bostäder en lysande placeringsprodukt och det är fortfarande en bit kvar till den tiden. I dag kanske man inte ser bostaden som en placeringsprodukt. Man vill ha ett boende och om man har sitt boende under en längre tid har det förefallit sig vara en bra investering.

Under första halvåret i år var antalet försäljningar fler i jämförelse med för ett år sedan. Dock tar försäljningen längre tid i dag än vad den gjorde för två år sedan när bostadspriserna var som högst. En bostadsförsäljning tar i genomsnitt tio dagar från annons till försäljning.

Det skärpta amorteringskravet kan vara en orsak till att priserna stiger långsammare

Hans Flink anser att det skärpta amorteringskravet är en av faktorerna som har hindrat priserna från att stiga. Tydligast syns det i Stockholm och Göteborg. Försäljningsvolymerna är större utanför storstadsområdena vilket visar att benägenheten att flytta är stor. Eftersom prisnivån i Stockholm ligger mycket högre pressas priserna mer av amorteringskravet.