Guldfärgade myntstaplar med miniatyrhus på toppen växer och visar en ökande trend. Men minskar för att visa att bostadspriserna faller.Bostadsmarknadens glansdagar verkar dessvärre vara över. Efter att priserna under ett års tid har stigit stadigt faller nu bostadspriserna, och värst är det för bostadsrätter i Stockholm. Foto: Andreas Prott/Shutterstock.com

Privatekonomi

Priserna på bostadsmarknaden har stigit stadigt under mer än ett års tid. Men nu faller priserna och värst är det för bostadsrätter i Stockholm, skriver Dagens Nyheter.

Coronakrisen påverkar bostadsmarknaden. Under mer än ett års tid har vi sett att priserna på bostadsmarknaden stigit stadigt. Men nu faller priserna på bostadsrätter över hela landet enligt Valuegards HOX-index.

Priserna föll mest i Stockholm

I Sverige sjönk prisindex på privatägda bostäder med 0,5 procent i mars. Snittpriset på bostadsrätter har fallit med en procent och för villor sjönk snittpriset med 0,1 procent. 

Värst drabbat är Stockholm. Där föll bostadsrättsindexet med 1,7 procent. I Malmö föll det med 1,5 procent och i Göteborg, där tappet var minst, föll bostadsrättsindexet med 0,8 procent.

Villamarknaden fortfarande stabil

Det ser bättre ut på villamarknaden som håller emot rätt bra, något som är ganska vanligt under en kris. Generellt sett rör det sig mindre och långsammare på villamarknaden både när det gäller prisuppgång och prisnedgång.

I mars sjönk dock index på villapriserna med 1,5 procent i Göteborg. Men i Stockholm och Malmö ökade villaprisindex med 0,1 procent och 0,3 procent.

Prisraset kom under andra halvan av mars

Valuegard har också granskat bostadsrättsmarknaden i detalj under tidsperioder på halvmånader i både Stockholm och Göteborg. Enligt index ska priserna de två första veckorna i mars ha legat på nästan samma nivå som i februari.

Prisraset på bostadsrätter kom under andra halvan av mars då bostadsrättspriserna sjönk med fyra procent i Stockholm för att fortsätta sjunka med ytterligare två procent de två första veckorna i april. 

Även i Göteborg sjönk bostadsrättspriserna. Under de två sista veckorna i mars sjönk priserna på bostadsrätter med två procent och fortsatte att sjunka med två procent under de två första veckorna i april.

Tydligt samband med covid-19

Prisnedgången började enligt Valuegard den 11 mars, samma dag som covid-19 blev klassad som en pandemi av WHO och regeringen stoppade folksamlingar som översteg 500 personer.