En ljus och tom lägenhet med tre stora fönster.Samtidigt som börsen går ner har bostadspriserna gått upp. Det har förvånat experter som tillskriver utvecklingen bostadsbristen, särskilt centralt i storstäder. Foto: l i g h t p o e t/Shutterstock

Bostadsmarknaden

Experter förvånas över att bostadspriserna fortsätter att ticka uppåt, trots att börsen går ner. SvD skriver att prisökningen i årstakt för bostadsrätter i centrala Stockholm ligger på 13 procent.

Bostadspriserna ökar trots att börsen inte är lika stabil. Björn Wellhagen, vd på Mäklarsamfundet, tror bland annat att det här handlar om en bostadsbrist och att inflationen till slut kommer att falla tillbaka, vilket kommer att lugna ner bostadsmarknaden.

Höga priser på bostadsrätter förvånar

Många hushåll finansierar sina köp av bostäder med tillgångar de har på börsen. Därför förvånas Björn Wellhagen, vd på Mäklarsamfundet, som i sin tur äger Svensk Mäklarstatistik, av att bostadspriserna går upp trots att börsen går ner.

– Det är faktiskt lite förvånande. Börs och bostadspriser brukar ju gå lite hand i hand. Blir det nedgångar på börsen brukar det få effekter, säger vd på Mäklarsamfundet, Björn Wellhagen.

Men samtidigt säger Björn Wellhagen att det var länge sedan som bostadsmarknaden var i balans. Han pekar bland annat ut att det byggs för lite i dagsläget för att möta bostadsmarknadens behov.

Bostadsbristen syns i priserna

En av anledningarna till de skenande bostadspriserna, trots den ostadiga  börsen, tror Björn Wellhagen har med bostadsbristen att göra. Bostadsmarknaden, menar han, är inte i balans. Särskilt i centrala Stockholm, där bostadspriserna gått upp med närmare 13 procent på bostadsrätter, blir bostadsbristen tydlig.

– Det byggs ju inte så mycket nytt i Stockholms innerstad, säger Björn Wellhagen.

Om Björn Wellhagen får spå så tror han att en räntehöjning på minst två procentenheter kommer att kunna ha en dämpande effekt på bostadsmarknaden. En sådan höjning av boräntan skulle exempelvis innebära att färre vill, eller kan, ta bostadslån.

Samtidigt tror inte Björn Wellhagen att en räntehöjning är att vänta. I stället tror han att inflationen kommer att falla tillbaka, någonting som också skulle kunna lugna ner de ökande bostadspriserna. Här tror han att tillfälliga faktorer, såsom logistikproblem och höga energipriser, kommer att spela en avgörande roll.