Miniatyrhus av trä i bakgrunden med nedåtgående röd pil i förhgrunden.Boräntorna påverkas av fler faktorer än styrräntan. Därför får vi kanske inte det boräntefall vi hoppas på när styrräntan väl börjar sänkas. Foto: ADragan/Shutterstock.com

Räntor

Inflationen har börjat sjunka och många analytiker tror att styrräntan snart kommer att följa med. Dock finns det risk att bolåneräntorna inte sjunker lika mycket som många kanske har hoppats på, enligt en artikel i SvD Näringsliv.

Enligt många experter är vi nära toppen av räntehöjningarna. Flera prognoser indikerar att styrräntan kommer att börja sänkas under sommaren 2024. Förväntan är sedan att räntan kommer fortsätta sjunka relativt snabbt.

Ledamöterna på Riksbanken har dock kommunicerat att räntan kommer att behöva ligga kvar på dessa höga nivåer under en lång tid framöver. Trots detta tror flera prognosmakare att räntan kan sänkas med 1,50–1,75 procentenheter från sommaren 2024 fram till slutet av år 2025.

Boräntorna kan pressas ner

Om styrräntan sänks kan man anta att även boräntorna kommer att bli lägre. Bolån med rörlig ränta brukar påverkas snabbast, eftersom räntan ändras var tredje månad.

Boräntorna lever sitt eget liv

Sambandet mellan styrräntan och boräntorna är inte så tydligt. Under den senaste tidens inflation har det varit tydligt att boräntorna har levt sitt eget liv. Styrräntan har blivit 4 procentenheter högre, men snitträntan på ett rörligt bolån har bara höjts med cirka 3 procentenheter.

Orsakerna till detta kan vara många. Frågar man bankerna själva pekar många av dem på hård konkurrens. Men enligt artikeln i SvD beror det nog snarare på att bankerna i stället inte har höjt sparräntorna så mycket. På så vis har de ändå kunnat få upp räntenettot, alltså vad bankerna tjänar på skillnaden mellan in- och utlåningsränta.

Inget likhetstecken mellan styrräntan och boräntorna

Med tanke på att boräntorna inte har höjts i samma utsträckning som styrräntan, bör man inte heller räkna med att boräntorna kommer följa sänkningarna av styrräntan helt.

Enligt Pär Österholm, professor i finansiell ekonomi vid Örebro universitet och gästprofessor vid Handelshögskolan i Sydney, bör man snarare se på styrräntan som ett ankare för ränteläget i Sverige.

Boräntorna påverkas av fler faktorer än styrräntan, till exempel bankernas upplåningskostnader, kostnader för kapitaltäckning, förväntade kreditförluster och bankernas vinster, skriver Österholm till TT.