Minitatyrfasader i trä och en röd nedåtgående pilEn förklaring till att flera banker sänker räntan på sina bundna bolån är avmattning i ekonomin. Foto: Andrii Yalanskyi/Shutterstock.com

Bolån

Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och avmattningen i konjunkturen gör att bankerna sänker bolåneräntan. Under den senaste tiden har flera av storbankerna sänkt räntan på sina bundna bolån, skriver SvD Näringsliv.

Flera banker har sänkt räntan på sina bundna bolån. Enligt Länsförsäkringars privatekonom, Emma Persson, är avmattningen i konjunkturen en viktig förklaring. 

– Majoriteten av de flesta ekonomiska bedömarna har enats om att det sker en avmattning i konjunkturen. Det skapar förväntningar om att räntorna kommer att vara fortsatt låga framöver. Det gör att många banker och bolåneinstitut sänker sina bolåneräntor, säger Emma Persson till TT.

Enligt ett pressmeddelande från Swedbank sänker man räntan på sina bundna bolån mellan 0,16 och 0,45 procentenheter för att marknadsanpassa sina lån. Sänkningen gäller alla bolån med bindningstider från 1 till 10 år.

Oförändrad tremånadersränta

Nordea och SBAB har under den senaste veckan sänkt räntan på sina bundna bolån. Länsförsäkringar tillhör en av de banker som inte har genomfört någon sänkning av sina räntor på bolån.

De uppstickare som under de senaste åren tagit sig in på bolånemarknaden vill locka till sig bolånekunder och konkurrera med de stora aktörerna. Enligt Emma Persson kan det skärpa konkurrensen på bolånemarknaden. Dock är det bankernas egna upplåningskostnader som väger tyngst när bankerna bestämmer sina räntor för bolån.

Andelen bundna bolån ökar

Andelen låntagare som har rörlig ränta hos SBAB har minskat tydligt. I september 2018 var andelen låntagare med rörlig ränta 78 procent, och i september i år hade andelen låntagare med rörlig ränta minskat till 68 procent.

Förklaringen enligt SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann är den hårda konkurrensen på bolån som har två års bindningstid 

Rörlig ränta har under många år varit väldigt fördelaktigt. De som har haft rörlig ränta har haft en lägre ränta än de som valde att binda sina bolån för att få sinnesro. De som band sina bolån har fått betala mer än de som valde rörlig ränta.