flygfoto över villaområde i tysklandVillaförorter utanför städerna har haft de största prisökningarna både i Sverige och i Tyskland. Foto: geogif/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Att bostadspriserna ökar i Sverige är ingen nyhet. Men nu visar också statistiken att resten av Europa och egentligen hela västvärlden också visar samma utveckling, skriver SvD Näringsliv.

EU-ländernas BNP föll i snitt med 5 procent under förra året. Trots detta steg bostadspriserna mer än de gjort sedan innan finanskrisen 2007, enligt siffror från Eurostat.

Bostäder i EU blev i snitt 6 procent dyrare under 2020. Men i flera länder steg de betydligt mer, exempelvis 16 procent i Luxemburg, 10 procent i Danmark och 8 procent i Tyskland.

Stor efterfrågan i pendlingsnära förorter 

Precis som i Sverige är det ökade hemarbetet en drivkraft för priserna. Efterfrågan på större bostäder har ökat drastiskt. Framför allt gäller det villaförorter som är vanligt att pendla ifrån, såsom Nacka utanför Stockholm. Priserna på villor där har stigit hela 26 procent på bara ett år.

Även i Tyskland har efterfrågan ökat i förorter. Priserna på centrala bostäder i de sju största städerna har ökat med 6 procent, medan bostäder i pendlingsbara förorter har ökat med så mycket som 11 procent.

Sveriges prisuppgångar är alltså en del i en utveckling som pågår globalt, säger chefsstrategen Johan Javéus på SEB.

Stödåtgärder och stigande värde på tillgångar påverkar

Något som bidrar till bostadsrallyt i västvärlden är att andra tillgångar också har stigit rekordmycket i pris. Aktier, råvaror och jordbruk har gått upp i värde och drivs av både en optimistisk marknad och låga räntor.

Stödåtgärder som många länder satt in har också bidragit till ökade bostadspriser. Amorteringsfrihet och olika skattelättnader är några exempel på sådana åtgärder. Exempelvis i Storbritannien slopade man tillfälligt stämpelskatterna, vilket ledde till en prisstigning med 8 procent under förra året.

Ovisst när ökningen stannar av

Troligen kommer efterfrågan på rymligare bostäder i utkanten av städer att kvarstå efter pandemin. Men hur länge utvecklingen håller i sig på olika marknader hänger på vissa skillnader mellan olika länder.

Tyskland har exempelvis inte tidigare haft så stora prisökningar som Sverige, medan Norge hade kraftiga prisstigningar redan för flera år sedan.

Johan Javéus tror att prisrallyt kommer att lugna ner sig någon gång under 2020-talet, även om Sverige fortfarande har utrymme för ytterligare höjning.