Vy över en mellanstor stad i SverigeCoronapandemin har påverkat den svenska ekonomin enormt mycket. Ekonomer spår att BNP kan falla med 6,5 procent och bopriserna kan falla med upp till 15 procent. Foto: Jiri Igaz/Shutterstock.com

Ekonomi

Ekonomerna på SEB räknar med att BNP kommer att falla med 6,5 procent i Sverige i år. Även bopriserna spås falla med 15 procent och hamnar därmed 7 till 8 procent under bottennivån 2017, skriver SvD Näringsliv.

BNP kommer att falla med 6,5 procent i Sverige i år enligt SEB:s ekonomer. Enligt tidigare prognos väntades BNP falla med 1,1 procent i tillväxt. Även bopriserna i Sverige spås falla med hela 15 procent. Därmed hamnar bopriserna 7 till 8 procent under den lägsta nivån 2017.

Arbetslösheten kan öka till nivåer som på 30-talet

Arbetslösheten beräknas öka till 11 procent under 2020, något som man tror kommer att hålla i sig även under 2021. SEB skriver i sin konjunkturrapport Nordic Outlook att coronapandemin har gjort att världsekonomin har tvärnitat på ett unikt sätt. Regeringar och centralbanker tillför rekordstora stimulanser vilket kommer att få effekt på lite längre sikt, och arbetslösheten kan under hösten stiga till nivåer som man inte sett sedan krisen på 1930-talet.

Inte lika hög arbetslöshet som under krisen på 90-talet

Nedgången i ekonomin drivs främst av tjänstesektorer som är personalintensiva, vilket är en stark skillnad mot finanskrisen där det främst var den kapitalintensiva exportindustrin som drabbades. 

SEB-ekonomerna tror att nedgången i sysselsättningen inte blir lika dramatisk som under krisen på 90-talet men att arbetslösheten kommer att öka till 14 procent under hösten.

Under 90-talet startade uppgången från en rekordlåg arbetslöshetsnivå som låg på bara nästan en procent, vilket är en förklaring till raset i sysselsättningen. Men de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna var också mer omfattande då.

Mindre nedstängningar dämpar det ekonomiska fallet

Jämfört med andra länder dämpas det ekonomiska fallet i Sverige på grund av den mjukare nedstängningsstrategin. Men BNP-fallet på 6,5 procent kommer att bli bland det största i modern tid. Under nästa år tror man att BNP kommer att öka med 5 procent. Nedgången i Sverige blir därför mildare än hos grannländerna som har valt att stänga ner sina ekonomier mycket mer.

Bostadsmarknaden kommer att drabbas hårt, och vi kan vänta oss att bopriserna faller med 15 procent till mitten av 2021. Men därefter kommer priserna att stabiliseras.