Vy över hustak och fönster över flera gamla lägenhetshus i centrala StockholmÄven om bostadspriserna kommer att rasa och belåningsgraden ökar är bolånetagaren skyddad av konsumentkreditlagen. Foto: Yuriy Chertok/Shutterstock.com

Bolån

Bostadspriserna kommer att rasa och belåningsgraden kan därmed lyfta till kritiska nivåer. Men så länge som du betalar din ränta kan banken inte säga upp ditt lån, skriver SvD Näringsliv.

Coronakrisen har lett till att bostadspriserna faller. Enligt en bedömning av SBAB kommer bostadspriserna att rasa med 15 procent under 2020. Även andra bedömare varnar för att priserna på bostäder kommer att falla, vilket också har börjat synas i statistiken. 

Prisraset ökar belåningsgraden

När bostadspriserna rasar ökar belåningsgraden, och för många hushåll som redan är högt skuldsatta kan den lyfta till kritiska nivåer. Men så länge du sköter din ekonomi och betalar dina räntor kan banken inte säga upp ditt bolån. 

Om bostadens värde skulle ligga lägre än lånets storlek på grund av prisraset händer det ändå ingenting med ditt lån. Bolånetagaren är skyddad enligt konsumentkreditlagen, så länge låntagaren betalar sina löpande skulder. Det säger flera andra experter och banker till TT.

Bolånet påverkas inte så länge du sköter dina förehavanden

Enligt SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann kan banken inte säga upp ditt bolån om du sköter din ekonomi och betalar ränta och eventuella amorteringar. Det gäller även om bankens panter på bostaden tappar täckning.

Även Arturo Arques, sparekonom på Swedbank, och Boverkets analytiker Tor Borg ser inte att banken ur sitt perspektiv skulle se någon sådan möjlighet.

Banken kan visserligen säga upp bostadslånet om det framkommer andra faktorer som påverkar bolånet och som inte har varit kända sedan tidigare. Men det gäller å andra sidan oavsett om det är en kris eller inte. 

Vid krisläge bör banken och låntagaren komma överens

Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB, ser gärna att låntagaren och banken kommer överens om det skulle bli ett krisläge. För en del hushåll kommer det att bli en påfrestning. Men för att underlätta för hushållen har Finansinspektionen vidtagit åtgärder, som bland annat att de har slopat amorteringskravet. 

Sälj inte bostaden om du inte behöver det

Om bostadsägaren vill flytta kan det däremot bli ett problem med bopriser som har rasat. Det kan leda till att bostadsägaren tvingas att sälja med förlust och därmed riskerar att stå utan bostad men att lånen finns kvar. Även ett bankbyte kan slå omkull kalkylen.

Enligt Tor Borg riskerar man därmed att sitta fast där man sitter. Det syns tydligt att bostadsaffärerna minskar, vilket är något som pressar priserna, och det är inte helt orimligt att bostadspriserna fortsätter att falla.