Två personer på ett kontor pekar på skärmar med börskurvor.Bolagsaffärer har ökat med 32 procent sedan 2020. Mycket tror man beror på att företag tillskansat sig extra kapital med hjälp av statliga stöd och en stark börs. Foto: Joyseulay/Shutterstock

Ekonomi

Under 2021 ökade bolagsaffärerna med 32 procent, skriver SvD. Det handlar främst om affärer inom högteknologisektorn där bland annat spelindustrin har stuckit ut.

Efter företagsstöd från staten och en stabilt ökande börs har man kunnat se att flera företags tillgångar har vuxit ordentligt. Överskottet av kapital har bland annat använts för bolagsuppköp inom högteknologisektorn.

Bolagsaffärerna har enligt färska siffror ökat med så mycket som 32 procent under 2021 och köptrenden verkar hålla i sig under inledningen av 2022.

Flest affärer i högteknologisektorn

Det är bland annat inom spelsektorn som många bolag köpts upp. Man har kunnat se att spelsektorn haft en förhållandevis aggressiv uppköpsstrategi, där man förvärvat teknikbolag på löpande band.

– Tech är den absolut största sektorn följt av industri och pharma. Det finns inget som tyder på att något skulle kunna överskugga det, säger Carl Svernlöv, både advokat och partner på Baker Mckenzie.

Vidare tycker sig Carl Svernlöv inte se några tecken på att affärerna skulle avstanna. Tvärtom tror han att den här bolagsuppköpstrenden kommer att hålla i sig ett bra tag framöver. Det finns, menar han, en hel del kapital sedan 2020 som fortfarande ligger hos köpsugna företag i dag.

Låga räntor ökar uppköp

Låga räntor tros vara orsaken till att antalet bolagsuppköp ökat inte bara i Sverige utan dessutom globalt under 2021. De åtgärder som centralbankerna runt om i världen behövde vidta för att värja sig mot coronakrisen skapade en perfekt grogrund för bolagsuppköp.

Men även staten har ett finger med i spelet. Tack vare de statliga stöd som företag kunde tillskansa sig under pandemin, tillsammans med den stärkta börsen, fick företag tillgång till extra kapital. 

– Jag tror att vi kommer att få se ett ökat fokus när det gäller försäljning av bolag, säger Carl Svernlöv och fortsätter: Det finns väldigt mycket kapital därute, vilket ger en tydlig signal framåt.