En mäklare räcker över nyckeln till en bostad till en man som sitter tvärs över bordet med ett kontrakt framför sig och en penna i handen.Allt fler tar dyra blancolån för att finansiera en bostad eller kapitalvaror. Hela 20 procent uppger att de har tagit blancolån för att kunna finansiera hela eller delar av kontantinsatsen till bostadsköpet. Foto: Elle Aon/Shutterstock.com

Privatlån

Stora blancolån har blivit allt vanligare hos svenska folket när de ska köpa dyrare kapitalvaror eller bostad. Det oroar Stockholms handelskammare som vill att de hårda kreditrestriktionerna lättar, skriver Dagens Industri.

En färsk undersökning från Novus, beställd av Stockholms Handelskammare, visar att lån utan krav på säkerhet, blancolån, har ökat under de senaste åren. Det blir allt vanligare att man tar ett blancolån för att finansiera bilen, motorcykeln, båten eller andra dyra kapitalvaror. Så många som 30 procent i åldern 30 till 49 år har tagit ett blancolån.

Större kontantinsatser leder till ökade blancolån

Blancolån används även för att finansiera kontantinsatsen vid bostadsköp. Lite mer än var tionde person som ska köpa bostad har behövt att ta ett blancolån för att kunna finansiera kontantinsatsen när de ska köpa bostad.

Kostnaden för blancolån är betydligt högre än bostadslån eftersom räntan är mycket högre än de som är på vanliga bolån. Räntan på blancolån varierar mellan olika långivare men det är inte helt ovanligt med en ränta på 5 till 10 procent eller även högre än så.

Enligt Stefan Westerberg, chefsekonom på Stockholms Handelskammare, kan man se att det finns en tydlig koppling till kraven på större kontantinsatser och blancolån.

20 procent har tagit blancolån för att finansiera bostaden

Undersökningen visar att andelen som tar blancolån bland yngre och personer i medelåldern är högre än de genomsnittliga 12 procenten. Var femte person, alltså 20 procent, i åldern 18 till 49 år har tagit ett blancolån för att kunna köpa bostad.

Stockholms Handelskammare är oroade över att de hårda kreditrestriktionerna gör att många tvingas ta stora blancolån för att klara av sitt bostadsköp. För blancolån ligger genomsnittsbeloppet på 231 000 kronor, enligt undersökningen. Enligt Stockholms Handelskammare innebär dagens tuffa bostadsmarknad ett stort problem både för privatpersoner och för näringslivet. 

Måste se över kreditrestriktionerna för bostadsköp

Enligt Stefan Westerberg råder det en stor arbetskraftsbrist i Stockholm. Och den tuffa bostadsmarknaden skapar en dålig dynamik på arbetsmarknaden som i sin tur drabbar företagen. Det är dags att man ser över de negativa konsekvenserna som kreditrestriktionerna medför. 

Stockholms Handelskammare anser att man bör se över nivån för bankernas kalkylräntor när de gör en kreditprövning. Vidare vill man att de hårt kritiserade amorteringskraven ses över och att det skärpta amorteringskravet som begränsar bolån till 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst slopas. Dessutom vill man se ett bosparande som hjälper unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden.